کارگاه‌های آموزشی تخصصی پژوهشگاه فناوری‌های نوین ابن سینا

پژوهشکده نانوبیوتکنولوژی پژوهشگاه فناوری‌های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی ابن سینا، سه کارگاه آموزشی تخصصی در حوزه فناوری نانو برگزار می‌کند. در این کارگاه‌ها روش‌های سنتز و‌ شناسایی نانوذرات مغناطیسی ارائه خواهد شد.

کارگاه‌های آموزشی سنتز نانوذرات مغناطیسی

پژوهشکده نانوبیوتکنولوژی پژوهشگاه فناوری‌های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی ابن سینا، سه کارگاه آموزشی تخصصی در حوزه فناوری نانو برگزار می‌کند. در این کارگاه‌ها روش‌های سنتز و ‌شناسایی نانوذرات مغناطیسی ارائه خواهد شد.

کارگاه‌های آموزشی فوق عبارتند از:

•  سنتز نانوذرات موجود در نقاط کوانتومی در حلال‌های کئوردینه‌کننده و غیر کئوردینه کننده؛ ۱۸ و ۱۹ دی، دکتر رامین قهرمان زاده

• سنتز هیدروژل هوشمند و اندازه‌گیری سینتیک رهایش دارو با HPLC در شرایط مختلف؛ ۱۹ و ۲۰ بهمن، مهندس سارا مجد جباری

• سنتز و محافظت نانوذرات مغناطیسی؛ ۲۶ و ۲۷ بهمن، دکتر رامین قهرمان زاده

در علوم پزشکی جدید، نانوذرات مغناطیسی ابزار اصلی برای تشخیص سرطان‌ها و تومورها محسوب می‌شوند. کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای رشته‌های پزشکی و داروسازی و شیمی می‌توانند در این کارگاه‌ها شرکت کنند. علاقمندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و آگاهی از چگونگی روند ثبت نام در کارگاه‌های فوق با شماره تلفن ۰۲۱۲۲۴۰۴۱۴۴ داخلی ۳۵۴ تماس حاصل نمایند.