نسخه الکترونیکی کتاب جشنواره برترین‌های فناوری نانو

ستاد توسعه فناوری نانو کتاب «پنجمین جشنواره برترین‌های فناوری نانو» را منتشر کرد. در این کتاب ضمن رتبه‌بندی افرادی که بیشترین سهم را در اتصال حلقه‌های زنجیره فناوری نانو از مرحله تولید دانش فنی تا تولید ثروت در عرصه‌های داخلی و بین المللی داشته‌اند، دستاوردها و فعالیت‌های دانشگاه‌ها، آزمایشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، صنایع، شرکت‌های خصوصی، رسانه‌ها و فناوری‌های برتر مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.

نسخه الکترونیکی کتاب جشنواره برترین‌های فناوری نانو

ستاد توسعه فناوری نانو کتاب «پنجمین جشنواره برترین‌های فناوری نانو» را منتشر کرد. در این کتاب ضمن رتبه‌بندی افرادی که بیشترین سهم را در اتصال حلقه‌های زنجیره فناوری نانو از مرحله تولید دانش فنی تا تولید ثروت در عرصه‌های داخلی و بین المللی داشته‌اند، دستاوردها و فعالیت‌های دانشگاه‌ها، آزمایشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، صنایع، شرکت‌های خصوصی، رسانه‌ها و فناوری‌های برتر مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.

در کتاب جشنواره برترین‌های فناوری نانو سعی شده است تا مطابق چهار دوره گذشته، نتایج ارزیابی این نهادها براساس دستاوردها و فعالیت‌های ثبت شده در سال ۱۳۸۸گردآوری و ارائه شود.

همچنین علاوه‌بر نتایج حاصل از ارزیابی محققان و مؤسسات، فصل پایانی این کتاب نیز اختصاص به تحلیلی در رابطه با وضعیت فناوری نانو در کشور دارد.

مراسم تقدیر از برگزیدگان پنجمین جشنواره برترین‌های فناوری نانو آبان ماه ۸۹ با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس دفتر رئیس جمهور برگزار شد. تاکنون چهار جشنواره از این نوع برگزار شده است و نهادهای فعال در زمینه فناوری نانو در سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۷ مشخص شده‌اند.

 

برای مشاهده اطلاعات بیشتر در مورد انتخاب برترین های فناوری نانو و دریافت کتابچه جشنواره های گذشته به صفحه http://ranking.nano.ir مراجعه نمایید.