نانوذرات بیماری‌های التهاب روده را درمان می‌کنند

پژوهشگران در موسسه فناوری جرجیا و دانشگاه اِمِری با کمک نانوذرات روش جدیدی برای تحویل قطعات کوچکی از مواد ژنتیکی به بدن برای بهبود درمان بیماری‌های التهاب روده، ابداع کرده‌اند.

پژوهشگران در موسسه فناوری جرجیا و دانشگاه
اِمِری با کمک نانوذرات روش جدیدی برای تحویل قطعات کوچکی از مواد ژنتیکی
به بدن برای بهبود درمان بیماری‌های التهاب روده، ابداع کرده‌اند.

تحویل رشته‌های کوتاه RNA به سلول‌ها بواسطه کاربردهای درمانی بالقوه‌شان،
تبدیل به زمینه تحقیقاتی جالبی شده است، اما چالش اصلی در این زمینه تحویل
آنها به سلول‌های هدف در یک ارگانیسم زنده می‌باشد.

این محققان شرح داده‌اند که چگونه قطعه‌های کوتاه RNA را داخل ذرات مهندسی
شده‌ای بنام نانوذرات تیوکتال (thioketal) کپسوله کرده و این مواد ژنتیکی
را از طریق دهان مستقیماً به روده‌های ملتهب حیوانات داده‌اند.

نیرن مورثی، یکی از این محققان، گفت: نانوذرات تیوکتالی که ما طراحی کرده‌ایم
در محیط‌های اسیدی و بازی پایدار هستند و فقط برای رهاسازی قطعه‌های RNA در
حضور گونه‌های اکسیژن واکنش‌پذیر شکسته شده و باز می‌شوند. این گونه‌های
اکسیژنی در و اطراف روده‌هایی که دچار التهاب هستند، موجود می‌باشند.

 

 

این نانوذرات تیوکتال RNAهای تداخلی کوچک (siRNAs)
را از آسیب محیط سخت در روده‌ی ملتهب محافظت کرده و آنها را مستقیماً به
بافت‌های روده‌ای ملتهب می‌رسانند. این روش تحویل ضروری است زیرا siRNAها
اگر بصورت معمول تزریق شوند، می توانند سبب اثرات جانبی مخربی شوند.

در این تحقیق، نانوذرات تیوکتال از یک پلیمر جدید (پلی- (۱، ۴- فنیلن استن
دی اتیلن تیوکتال) یا PPADT) فرموله شدند و برای تحویل بهینه از طریق دهان
طوری طراحی شدند که قطری حدود ۶۰۰ نانومتر داشته باشند.

این پژوهشگران برای آزمایشات خود از مدل دهانی ورم مخاط روده بزرگ استفاده
کردند. این بیماری یک بیماری التهاب روده ضعیف‌کننده است که در آن مسیر
هاضمه ملتهب می‌شود و این سبب اسهال و درد شدیدی می‌شود که حتی می‌تواند
تهدیدکننده‌ی زندگی باشد.

این دانشمندان نانوذرات تیوکتال بارگذاری شده با siRNA را از طریق دهان
مدیریت کردند که این از یک سیتوکین تقویت‌کننده التهاب بنام فاکتور- آلفا
بافت‌مردگی تومور (TNF-α) ممانعت می‌کند. این نانوذرات از طریق دهان
مستقیماً وارد روده می‌شوند و در آنجا گونه‌های اکسیژن واکنش‌پذیر موجود می‌باشند
که منجر به تجزیه این نانوذرات و رها شدن siRNA می‌شوند.

این محققان اعتقاد دارند که این نانوذرات تیوکتال در آینده ممکن است تبدیل
به بازیگر مهمی در درمان بسیاری از بیماری‌های التهاب روده شوند.

این پژوهشگران جزئیات کار خود را در مجله‌‌ی Nature Materials منتشر کرده‌اند.