نشست‌های آموزشی ارتقا اطلاعات تخصصی در کریدور خدمات فناوری تا بازار

به گزارش روابط عمومی کریدور خدمات فناوری تا بازار ستاد توسعه فناوری نانو، مجموعه نشست‌هایی با حضور شرکت‌های فعال در بخش کریدور برگزار خواهد شد.

نشست‌های آموزشی ارتقا اطلاعات تخصصی در کریدور خدمات فناوری تا بازار

مجموعه نشست‌هایی با حضور شرکت‌های فعال در بخش کریدور، در محل کردیور خدمات فناوری تا بازار، برگزار خواهد شد. این نشست‌ها که به صورت هفتگی برگزار می‌شوند با هدف توجیه کارگزاری شرکت‌های خدمات فناوری مستقر در کریدور و کامل نمودن اطلاعات تخصصی آنها از وظایف و کارکردهای سایر ایستگاه‌ها، کارگزاری‌ها و شرکت‌های خدمات فناوری برپا می‌شوند.

در هر نشست، یکی از شرکت‌های مستقر در کریدور، وظیفه تهیه محتوا و ارائه مطلب در حوزه تخصصی ایستگاه خود را بر عهده خواهد داشت.

کریدور خدمات فناوری تا بازار یکی از بخش‌های ستاد ویژه توسعه فناوری نانو است که با ایجاد ایستگاه‌های مختلف و با مشارکت بخش خصوصی، فرآیند تجاری‌سازی فناوری را از مرحله ایده تا ورود به بازار مدیریت و پشتیبانی می‌کند. هر ایستگاه این کریدور یکی از مراحل تکمیل زنجیره ایده تا بازار است.