همایش کاربردهای فناوری‌نانو در صنعت ساختمان

فناوری‌نانو و زیستارشناسی- صنایع نوین در صنعت ساختمان، عنوان مجموعه رویدادهایی است که توسط وزارت اقتصاد و فناوری آلمان سازماندهی شده است.

فناوری‌نانو و زیستارشناسی(Bionics) – صنایع نوین در صنعت ساختمان، عنوان مجموعه
رویدادهایی است که توسط وزارت اقتصاد و فناوری آلمان سازماندهی شده است.

هدف از برگزاری این مجموعه رویدادها، عرضه توانمندی‌های نوین و نوآوری‌های جدید به
بخش ساختمان است.

صنعت ساختمان‌سازی بخشی است که دارای پتانسیل نوآوری‌های بسیاری است. اما مسیر
تبدیل نوآوری از ایده به اجرا در حوزه ساختمان‌سازی به‌خاطر مسائل ویژه مربوط به
ایمنی و دوام فرایندها و محصولات ساختمانی، بسیار طولانی و دشوار است. در عین حال،
تصویر صنعت ساختمان ‌سازی به طور صحیح توانمندی عملکرد و قوت نوآوری‌های موجود در
این صنعت را منعکس نمی‌کند.

توسعه فناوری‌های جدید و مهیج در این بخش، به‌سادگی منجر به جذب توجه عامه مردم
نمی‌شود. در راستای رفع این مشکلات، فناوری‌هایی چون فناوری‌نانو و زیستارشناسی
می‌توانند باعث ایجاد تحول در صنعت ساختمان‌سازی شده و نوآوری‌های گسترده‌ای را در
این بخش توسعه دهند.

مجموعه رویدادهای سازماندهی شده توسط وزارت اقتصاد و فناوری آلمان در سه بخش تقسیم
شده‌اند: یک همایش در ۱۸ ژانویه ۲۰۱۱، ۴ فروم تجاری در روزهای ۱۸ و ۱۹ ژانویه، و یک
نمایشگاه در مرکز همایش‌های بین‌المللی مونیخ.

BAU 2011 در روزهای ۱۷ تا ۲۲ ژانویه ۲۰۱۱ (۲۷ دی ماه تا ۲ بهمن سال ۸۹) در مرکز
تجاری مونیخ برگزار خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود بیش از ۱۹۰۰ بازدید کننده از ۴۰ کشور
دنیا در این رویداد شرکت کرده و حدود ۲۱۰ هزار نفر از ۱۵۰ کشور از آن بازدیدکنند.