تحول در بخش کشاورزی با استفاده از فناوری‌نانو

کاربردهای فناوری‌نانو در بخش غذا می‌تواند برای شناسایی ایمنی مواد غذایی، بیماری‌های محصولات و دام استفاده شود.

به گفته هوندا چن برگ، مدیر برنامه ملی در موسسه ملی غذا و کشاورزی در وزارت کشاورزی ایالات متحده آمریکا، سبزیجات و محصولات کشاورزی با استفاده از فتوسنتز، انرژی خورشیدی را برای رشد خود استفاده می‌کنند. با مطالعه فتوسیستم گیاهان، محققان می‌توانند نانوساختارهایی ایجاد کنند که به‌طور مستقیم انرژی خورشیدی را به الکتریسیته تبدیل نمایند.

به گفته چن، کاربردهای فناوری‌نانو در بخش غذا می‌تواند برای شناسایی ایمنی مواد غذایی، بیماری‌های محصولات و دام استفاده شود. این موسسه، از پروژه‌های تحقیقاتی در زمینه ایمنی مواد غذایی، نظیر بهبود عمر مفید غذاها با اتکا بر کاربردهای فناوری‌نانو حمایت می‌کند.

با این وجود، تحقیقات در حال انجام در این زمینه، آماده ورود به بازار نیستند. چن در ادامه خاطر نشان می‌کند که فناوری‌نانو پتانسیل گسترده‌ای برای ایجاد تحول در تولیدات کشاورزی و صنعت مواد غذایی را دارد. با استفاده از راهکارهای مختلف فناوری‌نانو می‌توان کشاورزی را اثربخش‌تر نمود.

با افزایش سریع جمعیت دنیا که پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۵۰ به بیش از ۹ میلیارد نفر افزایش یابد، میزان تقاضا برای مواد غذایی افزایش خواهد یافت. فناوری‌نانو می‌تواند نیاز فزاینده بشر به مواد غذایی را رفع کند. با استفاده از نانوحسگرها می‌توان زمان دقیق نیاز محصولات به آب و مواد غذایی را برآورد کرده و کیفیت آنها را ارتقا داد.

با اتکا بر کاربردهای فناوری‌نانو می‌توان عملکرد آب، کود‌های شیمیایی و آفت‌‌کش‌ها را در رشد محصولات ارتقا داده و با رساندن مواد مغذی به آنها، ضایعات آب را کاهش داده و از محیط زیست حفاظت کرد.