جابه‌جایی آب روی سطح نانولوله‌ی کربنی

دانشمندان انستیتو فناوری کالیفرنیا توانستند جابه‌جایی کوچک قطرات آب را روی سطح آب‌گریز نانولوله‌ی کربنی ثبت کنند. آنها نشان دادند که قطرات آب همان‌گونه که تشکیل می‌شوند، روی ساختارهای متفاوتی از آرایه‌های نانولوله‌ی کربنی لغزیده و می‌غلطند.

دانشمندان انستیتو فناوری کالیفرنیا توانستند جابه‌جایی کوچک قطرات آب را روی سطح آب‌گریز نانولوله‌ی کربنی ثبت کنند. آنها نشان دادند که قطرات آب همان‌گونه که تشکیل می‌شوند، روی ساختارهای متفاوتی از آرایه‌های نانولوله‌ی کربنی لغزیده و می‌غلطند.

دانشمندان، آدریانوس آریا و مرتضی قریب از انستیتو فناوری کالیفرنیا، برای ثبت حرکت قطرات آب از دوربین پرسرعت سرعت فریم متفاوت استفاده کردند.

دانشمندان با استفاده از پمپ سرنگی، اندازه‌ی دقیق قطرات را کنترل کردند و با استفاده از یک نازل با سوزن تخت، قطرات را روی سطوح رها کردند. این قطرات از پشت با استفاده از لامپ هالوژنی روشن شده‌ بودند تا پویایی مایع را نشان ‌دهند.

برای مشاهده فیلم مربوط به این پدیده اینجا را کلیک کنید.