کارگاه‌های آموزشی شرکت پویا پژوهش نانوفناور

شرکت پویا پژوهش نانو فناور با همکاری مرکز خدمات اجتماعی اداره کارآفرینی و توانمندسازی منطقه ۲، با هدف آشنایی دانشجویان و علاقمندان با نرم افزارهای تخصصی فناوری نانو اقدام به برگزاری چند کارگاه و دوره آموزشی در زمینه فناوری نانو در محل شرکت نموده است.

کارگاه‌های آموزشی شرکت پویا پژوهش نانوفناور

شرکت پویا پژوهش نانو فناور با همکاری مرکز خدمات اجتماعی اداره کارآفرینی و توانمندسازی منطقه ۲، با هدف آشنایی دانشجویان و علاقمندان با نرم افزارهای تخصصی فناوری نانو اقدام به برگزاری چند کارگاه و دوره آموزشی در زمینه فناوری نانو در محل شرکت نموده است.

عناوین و سرفصل‌های کارگاه‌ها و دوره آموزشی فوق عبارتند از:

دوره آموزشی مقدماتی آشنایی با فناوری نانو؛ ۱۸ آذر ۸۹

• آشنایی با فناوری نانو

• نانومواد

• نانوالکترونیک

• نانوبیوتکنولوژی

• شبیه سازی

کارگاه سنتز نانومواد به روش تاگوچی؛ ۱۷ آذر ماه ۸۹

• روش‌های سنتز نانومواد به روش تاگوچی و RSM

• تشریح روش تاگوچی (به‌صورت محاسباتی و نرم افزاری)

• ارائه و توضیح مثال‌های کاربردی موجود در مقالات ISIفناوری نانو

• آموزش نرم افزارهای MiniTab 15, Qualitek-4, DX7

کارگاه آموزشی سنتز و آنالیز مواد (تئوری)؛ ۱۸ آذر ماه ۸۹

• اصول سنتز مواد

• روش‌های طراحی سنتز (تاگوچی)

• انتخاب روش مناسب سنتز بویژه روش‌های شمیایی (رسوب‌گیری و سل-ژل) – مکانیکی (بال میل) و فیزیکی (ماکروویو، نوری و حرارتی)

• پیدا کردن روش مناسب سنتز، بر مبنای هدف موردنظر و امکانات موجود به‌صورت قابل اجرا

• روش‌های آنالیز (۱- انتخاب هدفمند روش آنالیز بر مبنای پیدا کردن خصوصیات موردنظر. ۲- تشریح اصول کاردستگاهی‌های SEM, TEM, AFM, XRD و نکات کاربردی آن در حوزه فناوری نانو)

کارگاه شبیه‌سازی فناوری نانو به روش شبکه عصبی با نرم افزار Matlab؛ ۱۹ آذر ماه ۸۹

• فناوری نانو و اهمیت مدل‌سازی در آن

• نحوه کارکرد مغز انسان

• توضیح انواع شبکه عصبی با کدنویسی در نرم افزار Matlab r2009a

• ارائه و توضیح مثال‌های کاربردی موجود در مقالات ISI فناوری نانو

کارگاه عملی دستگاه SEM؛ ۲ دی ماه ۸۹

• اجزای سازنده میکروسکوپ الکترونیFE-SEM

• نحوه تشکیل تصویر در این میکروسکوپ ها

• کار عملی با دستگاه جهت تصویر‌برداری از نمونه مورد نظر

در پایان این دوره و کارگاه‌ها گواهی نامه حضور از سوی شرکت پویا پژوهش نانوفناور به شرکت کنندگان اهدا خواهد شد. قابل ذکر است مهلت ثبت نام در کارگاه‌ها و دوره ذکر شده تا یک روز قبل از زمان برگزاری آنها خواهد بود.

علاقمندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های ۴۴۲۱۶۶۰۶ – ۴۴۲۱۶۷۴۶ تماس بگیرند. همچنین امکان ثبت نام از طریق مراجعه به پایگاه اینترنتی www.nptech.ir در نظر گرفته شده است.