تاثیر چشمگیر فناوری‌نانو در افزایش کارایی انرژی

بر اساس گزارش جدیدی که موسسه لوکس ریسیرچ آن را منتشر کرده است، پذیرش ۶ محصول مبتنی بر فناوری‌نانو، این پتانسیل را دارد تا کل مصرف انرژی در کشورهای ایالات متحده آمریکا، ژاپن و آلمان را تا ۱۲ درصد کاهش دهد.

افزایش مصرف و ذخایر رو به کاهش سوخت‌های فسیلی، باعث ایجاد مسائل چالش‌برانگیزی
برای شهروندان خواهد شد. برای رفع این معضل، کارایی انرژی می‌تواند این چالش را
تعدیل کرده و پیشرفت‌های فناوری‌نانو در این زمینه بسیار حایز اهمیت است.

بر اساس گزارش جدیدی که موسسه لوکس ریسیرچ آن را منتشر کرده است، پذیرش ۶ محصول
مبتنی بر فناوری‌نانو، این پتانسیل را دارد تا کل مصرف انرژی در کشورهای ایالات
متحده آمریکا، ژاپن و آلمان را تا ۱۲ درصد کاهش دهد.

گزارش جدید با عنوان «راهکار فناوری‌نانو برای معضل انرژی»، اثرات بالقوه ۶ نوآوری
فناوری‌نانو که می‌تواند بر مصرف انرژی در سه منطقه فوق تاثیر بگذارد را شناسایی
کرده است.

این ۶ فناوری عبارتند از: ۱) پوشش‌های tribological با اصطحکاک کم در موتورهای
خودرو، ۲) فیلترهای هوای نانو الیاف، ۳) عایق‌بندی مبتنی بر فناوری‌نانو، ۴) قطعات
خودروی نانوکامپوزیت سبک وزن، ۵) پنجره‌های ترموکرومیک، و ۶) منابع سبک مبتنی بر
نقاط کوانتومی (QD) .

یافته‌های اصلی گزارش جدید عبارتند از:

• ایالات متحده آمریکا، بیشتر از صرفه‌جویی‌هایی بهره خواهد برد که در زمینه خودرو
ایجاد می‌شود. پوشش‌های tribological با اصطحکاک کم و نانوکامپوزیت سبک وزن به
ترتیب تا ۸/۱ و ۶/۳ درصد، مصرف انرژی را در خودروها کاهش می‌دهند. با توجه به اینکه
۹/۳ درصد کل انرژی در بخش‌های روشنایی تجاری، صنعتی و مسکونی مصرف می‌شود، انتظار
می‌رود که تا سال ۲۰۲۰ با استفاده از LEDهای مبتنی بر QD، تا ۵/۲ درصد، مصرف انرژی
آمریکا کاهش یابد.

• عایق‌بندی مبتنی بر فناوری‌نانو می‌تواند هزینه‌های بالای بخاری‌های برقی در کشور
آلمان را تعدیل کند. عایق‌های مبتنی بر فناوری‌نانو می‌تواند مصرف کل کشور را تا
۸/۶ درصد کاهش دهد. همچنین با پذیرش پوشش‌های tribological نیز تا سال ۲۰۲۰ حدود
۸/۳ درصد از کل مصرف انرژی کشور آلمان کاهش خواهد یافت.

• در کشور ژاپن نیز با استفاده از LED های مبتنی بر QD ، کارایی انرژی افزایش یافته
و این کشور می‌تواند تا ۳/۳ درصد از کل مصرف انرژی خود را تا سال ۲۰۲۰ کاهش دهد.