ابداع روشی برای افزایش انحلال داروهای نامحلول در آب

محققان هندی نشان داده‌اند که اگر محصولات دارویی را به شکل بلورهای نانومقیاس دربیاوریم، امکان استفاده از آنها به‌صورت خوراکی ایجاد می‌شود و حتی اگر این داروها در آب محلول نباشند، سیستم گوارشی بدن می‌تواند آنها را جذب کند.

محققان هندی نشان داده‌اند که اگر محصولات دارویی را به شکل بلورهای نانومقیاس دربیاوریم، امکان استفاده از آنها به‌صورت خوراکی ایجاد می‌شود و حتی اگر این داروها در آب محلول نباشند، سیستم گوارشی بدن می‌تواند آنها را جذب کند.

بیش از نصف داروهایی که توسط صنایع داروسازی تولید می‌شوند، در آب نامحلول بوده و یا میزان انحلال آنها بسیار پایین است. این یک مشکل اساسی در مصرف این داروها محسوب می‌شود، چرا که اگر به‌صورت خوراکی مصرف شوند، موثر نخواهند بود. راهکارهای مختلفی برای حل این مشکل پیشنهاد شده است که از آن جمله می‌توان به افزودن مقدار کمی از یک حلال آلی همانند اتانول به مخلوط، کوپل کردن دارو با یک یون باردار برای افزایش ورود آن به محیط زیستی بدن، و اخیراً استفاده از یک «حامل» محلول در آب همچون سیکلودکسترین حلقوی اشاره کرد. راهکار موثرتر این است که بدون استفاده از این افزودنی‌ها، میزان انحلال خود دارو را در آب افزایش دهیم.

در یک دهه اخیر دانشمندان دریافته‌اند که تولید بلورهای میکروسکوپی از محصولات دارویی می‌تواند میزان انحلال آنها را در آب افزایش دهد، حتی اگر شکل توده‌ای این داروها در آب حل نشوند. با کوچک شدن ذرات دارو، نسبت سطح به حجم آنها افزایش یافته و در نتیجه مولکول‌های آب بیشتری می‌توانند این ذرات را احاطه کنند که این امر اساس انحلال یک ترکیب به شمار می رود. بدین ترتیب این ذرات می‌توانند بدون اینکه برهمکنش خاصی با دیواره روده داشته باشند، از آن عبور کرده و وارد خون شوند. این اثر را می‌توان توسط اصول شیمی فیزیک و ریاضی که برای دانشمندان قرن نوزدهم (لرد کلوین، هربرت فراندلیچ، و ویلهلم استوالد) شناخته شده بود، توضیح داد.

حال راویچادران از موسسه آموزش منطقه‌ای (NCERT) در بوپال هند نشان داده است که با تولید بلورهای نانومقیاس یا به عبارت دیگر نانوبلورها از اسیدهای gymnemic که از گیاه Gymnema Sylvestre مشتق می‌شوند، می‌توان میزان ورود آنها به محیط زیستی بدن را افزایش داد. این ترکیبات در درمان بیماری‌های مختلفی، مخصوصاً دیابت شیرین موثر بوده و گیاه مربوطه چندین قرن است که در طب سنتی استفاده می‌شود.

مطالعات دقیق راویچادران روی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی نانوبلورهای اسیدهای gymnemic می‌تواند نکات مهمی در زمینه چگونگی انتقال مزایای درمانی گیاهان به شکل محصولات دارویی معمول ارائه کند. سپس می‌توان از این محصولات دارویی برای بررسی بیشتر ترکیبات موثر در درمان بیماری‌ها و مطالعه دقیق‌تر ویژگی‌های آنها بهره برد.

جزئیات این تحقیق در مجله International Journal of Nanoparticles منتشر شده است.