«آزمایشگاه روی تراشه»، برای بررسی پروتئین‌های پوسته‌ای

آرایش نانوحفرات امکان آزمایش‌های همزمان در تحقیق بر روی داروهای جدید را فراهم می‌کند.

غشای همراه با گیرنده، مجاری و انتقال‌دهنده‌ها(ناقل‌ها)،
از مهم‌ترین اهداف دارویی در صنعت داروسازی به‌شمار می‌رود. تحقیق بر روی
داروهای جدید مانند جستجو کردن سوزن در کاهدان است؛ لذا روش‌های آنالیزی
جدیدی لازم است که در به تصویر کشیدن همزمان یک گروه از ترکیبات در سرتاسر
پروتئین‌های پوسته‌ای، همراهی نماید. این روش هنوز در مرحله‌ی ابتدایی
توسعه است، یک گروه تحقیقاتی به سرپرستی دکتر Robert Tampé ، از دانشگاه
فنی مونیخ، «آزمایشگاه روی تراشه» جدید با کارایی بالا را معرفی نموده‌اند
که برای نمایش پروتئین‌های حسای پوسته‌ای به‌کار برده می‌شوند.

 
این تحقیق در مجله‌ی Nano Letters به چاپ
رسیده‌است. در این مقاله آنالیز پروتئین‌های پوسته‌ای بر روی نانوتراشه‌ای
که حاوی ۵۰۰۰۰ نانوحفره می‌باشد، توضیح داده شده‌است. این حفره‌ها که به‌وسیله‌ی
غشای چربی پوشش داده شده‌اند، حاوی پروتئین‌هایی هستند که آنالیز می‌شوند.
به‌دلیل اینکه غشای چربی عاری از حلال‌های آلی است و پروتئین‌ها نیز تماسی
با تکیه‌گاه جامد ندارند، ساختار شکننده‌ی پروتئین‌ها حفظ می‌شود.

این سیستم می‌تواند برای نمایش سینتیک انتقال پروتئین‌های پوسته‌ای به‌وسیله‌ی
میکروسکوپ فلئورسنتی به کار برده شود. نانوحفرات تراشه به‌صورت موازی طراحی
شده‌اند، با این روش طراحی تعداد زیادی از نمونه‌ها می‌توانند به‌طور
همزمان آنالیز شوند.