افزایش جذب داروها به‌وسیله‌ی لیزر نور قرمز

محققان دانشگاه Ulm در آلمان، روش جدید و قدرتمندی را معرفی نمودند که می‌تواند جذب داروها در سلول‌های سرطانی را تسریع ببخشد. این روش بر اساس نفوذ آرام، که فرایندی کنترل‌شده‌ای می‌باشد، استوار است که یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها در شیمی‌درمانی است.

محققان دانشگاه Ulm در آلمان از لیزری با
طول موج ۶۷۰ نانومتر برای انبساط و انقباض آب (مایع) درون سلول‌های سرطانی
استفاده کردند. زمانی که لیزر روشن است، آب منبسط و زمانی که لیزر خاموش می‌شود،
آب داخل سلول سرطانی به‌سرعت منقبض می‌شود. این فرایند باعث می‌شود تا سلول‌های
سرطانی، داروهایی را که در محلول‌های اطراف این سلول‌ها است، به داخل مکش
کنند و بدین طریق داروها جذب سلول‌های سرطانی می‌شوند.

 
 ساز و کار اکثر روش‌های شیمی‌درمانی، بر
این اصل استوار است که داروها به طریق نفوذ از ساختار لیپیدی دولایه‌ای
غشای سلول، جذب می‌شوند(ساختار لیپیدی دو لایه دارای دو لایه‌ی چربی با
انتهای آب‌گریز به یکدیگر و انتهای آب‌دوست در طرف مقابل می‌باشد). این روش
درمان همیشه ثمربخش نیست، زیرا بعضی مواقع سلول‌های سرطانی نسبت به روش
درمانی مقاوم شده، به‌راحتی داروها را پس می‌زند.

یک گروه تحقیقاتی به سرپرستی سومر، برای حل این مشکل راهکاری ارائه کردند
که بر این اساس با اعمال لیزر نور قرمز با شدت تابشی متوسط w/m2 1000 و طول
موج ۶۷۰ نانومتر، دانسیته‌ی آب موجود در سلول‌های بیولوژیکی کاهش می‌یابد و
حجم آب زیاد می‌شود(حجم/جرم= دانسیته). این اثر در مورد آب‌معمولی(آبی که
در داخل سلول نیست و در طبیعت موجود است) اتفاق نمی‌افتد، زیرا آب، نورِ با
طول موج ۶۷۰ نانومتر را جذب نمی‌کند.

زمانی که لیزر خاموش می‌شود، آب درون سلولی به‌سرعت منقبض شده و دانسیته‌ی
بالای اولیه‌ی خود را به دست می‌آورد. با افزایش دانسیته، حجم نیز کاهش
یافته و سلول مجبور به جذب آب و سایر مولکول‌های محلول مجاور می‌شود.

زیست‌سازگاری این روش با داروهای ضد سرطان؛ مانند doxorubicin،
methotrexate و epigallocatechin gallate ، و رنگ‌دانه‌ی فلئورسنتی به
تأیید محققان رسیده‌است و توانستند داروهای مکش‌شده به داخل سلول‌های سرطان
گردنی انسان را که به مدت یک دقیقه به‌وسیله‌ی لیزر مورد تابش قرار گرفته‌اند،
مشاهده کنند. این روش در دیگر موارد شیمی‌درمانی نیز کاربرد دارد.

سومر بیان می‌کند که با این روش داروهای ضد سرطان به تومورهایی هم که نسبت
به دریافت داروها مقاومت نشان می‌دهند، قابل انتقال بوده، می‌تواند کارایی
داروهای ضد سرطان را افزایش دهد.

کورت نابر، رئیس سابق انجمن بین‌المللی شیمی‌درمانی، اظهار دارد:«این روش
که سلول‌های سرطانی را وادار به جذب دز بالایی از داروها در مدت زمان کم می‌کند،
می‌تواند درمان سرطان‌های مثانه را می‌تواند بهبود بخشد. در این روش همزمان
با تاباندن لیزر پالسی به غشای مخاطی مثانه، داروهای داخل مثانه‌ای نیز
وارد می‌شوند.

محققی از دانشگاه فیلیپس واقع در Marburg آلمان، بیان می‌کند که این روش یک
نوآوری و دستاوردی پیشرفته در بررسی نحوه‌ی عملکرد داروهای ضد سرطان توأم
با اعمال اشعه‌ی نور لیزر بر روی سلول‌های سرطانی است.

نتاج این تحقیق در مجله‌ی Journal of Controlled Release به چاپ رسیده‌است.