برگزاری سومین جلسه از نشست‌های تخصصی کریدور

سومین جلسه از کارگاه آموزشی ارتقا اطلاعات تخصصی روز دوشنبه ۲۲/۹/۸۹ با ارائه دکتر فرید درکوش از شرکت دریچه نو آوران جوان که مدیریت یکی از شرکت‌های ثبت اختراع مستقر در کریدور خدمات فناوری تا بازار را بر عهده دارد، در مرکز کریدور خدمات فناوری تا بازار برگزار شد.

برگزاری سومین جلسه از نشست‌های تخصصی کریدور

سومین جلسه از کارگاه آموزشی ارتقا اطلاعات تخصصی روز دوشنبه ۲۲/۹/۸۹ با ارائه دکتر فرید درکوش از شرکت دریچه نو آوران جوان که مدیریت یکی از شرکت‌های ثبت اختراع مستقر در کریدور خدمات فناوری تا بازار را بر عهده دارد، در مرکز کریدور خدمات فناوری تا بازار برگزار شد.

در این جلسه که موضوع آن بررسی خدمات ایستگاه ثبت اختراع کریدور بود، دکتر درکوش ضمن تشریح مجموعه‌ای از شرایط لازم برای ثبت اختراع و ایده، به بررسی مقایسه‌ای حمایت‌های حقوقی فرآیند ثبت بین المللی اختراع و نوآوری پرداخت.

دکتر درکوش با بیان اینکه در عرصه بین المللی، حمایت حقوقی از طریق روش‌های گوناگون از جمله از طریق دو نوع فرآیند یکی ثبت اختراع (Patent) و دیگری اسرار تجاری (Trade Secret) انجام می‌پذیرد افزود: «ثبت اختراع فرآیندی است که روش‌های نوآورانه اختراع به صورت شفاف عرضه می‌شود و اختراع ثبت شده طی یک بازه زمانی ۲۰ ساله مورد حمایت حقوقی قرار می‌گیرد که خطر پذیری پایینی دارد. اما روش اسرار تجاری روشی مبتنی بر راز پوشی و حفاظت از اسرار تجاری و روش‌های نو آورانه اختراع بدون بازه زمانی و البته با خطر پذیری بالا است.»

دکتر درکوش ضمن تشریح ویژگی‌های حقوقی و فنی هر دو فرآیند ذکر شده، به نقاط مثبت و خلاهای آن‌ها اشاره نمود و به دنبال آن نکاتی پیرامون ثبت اختراع در حوزه‌های پزشکی بیان داشت. در پایان جلسه نیز به سوالات مطرح شده از سوی حاضران در جلسه پاسخ گفت.

لازم به ذکر است جلسات آموزشی ارتقا اطلاعات تخصصی با هدف افزایش آگاهی‌های عمومی کارگزاران و شرکت‌های مستقر از فرآیندها و خدمات کریدور خدمات فناوری تا بازار در چندین جلسه و هر هفته با ارائه یکی از شرکت‌های متصدی ایستگاه‌های خدمات فناوری کریدور برگزار می‌شود. تاکنون شرکت‌های کارآفرینی و فناوری ایران (کفا) و سنجش فناوری خاورمیانه به معرفی خدمات خود در زمینه فناوری نانو پرداخته‌اند.