لزوم انجام مطالعات بیشتر روی اثرات زیست‌محیطی نانوذرات

دانشمندان دانشگاه صنعتی تگزاس آزمایش‌های متعددی را روی جذب عنصر استرنسیوم به‌وسیله‌ی نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم انجام دادند و دریافتند که اندازه‌ی ذرات می‌تواند به تفاوت‌های ظریفی در برهم‌کنش بین نانوذرات و استرنسیوم منجر شود.

دانشمندان دانشگاه صنعتی تگزاس آزمایش‌های متعددی را روی جذب عنصر استرنسیوم به‌وسیله‌ی نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم انجام دادند و دریافتند که اندازه‌ی ذرات می‌تواند به تفاوت‌های ظریفی در برهم‌کنش بین نانوذرات و استرنسیوم منجر شود.

با وجود آنکه فناوری نانو همچنان مرزهای دانش را گسترش می‌دهد، هنوز اطلاعات کمی درباره‌ی سرنوشت نانوذرات رهاشده در محیط زیست در دست است. بسیاری از دانشمندان نگرانند که نانوذرات به‌واسطه‌ی کوچکی و سطح تماس بیشتر، آلودگی بیشتری را در آب‌ها و سفره‌های زیرزمینی با خود حمل ‌کنند. ولی گروهی از محققان زمین‌شناسی دانشگاه تگزاس با مطالعه‌ی میزان جذب استرنسیوم روی نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم با اندازه‌های مختلف نشان دادند که این مسئله همیشه صادق نیست و قابلیت حمل آلودگی نانوذرات بسیار ظریف و پیچیده است و به اندازه و نوع ماده بستگی دارد. بنابراین، هنوز لازم است تا اطلاعات بیشتری در مورد سرنوشت و عملکرد نانوذرات در محیط زیست کسب کنیم.

نتایج این مطالعه در کنفرانس سالانه‌ی جامعه‌ی زمین‌شناسی آمریکا در اکتبر سال ۲۰۱۰ ارائه شد.