تأمین بهداشت مراکز عمومی با فناوری نانو

پوشش‌های فوتوکاتالیستی تولید شده به‌وسیله‌ی شرکت پاک فن گستر پاسارگاد به منظور استفاده در سرویس‌های بهداشتی و مراکز عمومی سطح شهر تهران به‌وسیله‌ی شهرداری تهران مورد استقبال قرار گرفت.

تأمین بهداشت مراکز عمومی با فناوری نانو

پوشش‌های فوتوکاتالیستی تولید شده به‌وسیله‌ی شرکت پاک فن گستر پاسارگاد به منظور استفاده در سرویس‌های بهداشتی و مراکز عمومی سطح شهر تهران به‌وسیله‌ی شهرداری تهران مورد استقبال قرار گرفت.

بنا بر گفته‌های مدیر فروش این شرکت طی تعاملات یک ماهه بین شهرداری منطقه ۹ تهران و شرکت پاک فن گستر پاسارگاد در مرداد و شهریور سال جاری، در حدود دویست میلیون تومان از این محصول به‌وسیله‌ی شهرداری تهران خریداری شده است.

مسئول این پروژه در خصوص کاربردهای این پوشش‌ها گفت «استفاده از این فناوری نه تنها باعث ایجاد خواص ضد باکتری می‌شود بلکه به منظور جلوگیری از انتشار بوی نامطبوع، تأمین فاکتورهای بهداشتی و مصارف عمومی روزمره نیز قابل استفاده است». به گفته مسئولین شرکت پاک فن گستر پاسارگاد سطوحی که با این پوشش‌ها تیمار شده‌اند توانایی از بین بردن انواع سموم و مواد مضر مانند فرمالدهیدها را دارند.

مدیر فروش این شرکت همچنین از عقد قرار داد دیگری با شهرداری منطقه ۹ تهران، در زمینه استفاده نانورنگ در استخرها خبر داد. شرکت پاک فن گستر در حوزه مواد آنتی‌باکتریال، ضدبو، خودتمیز شونده و آزادکننده یون منفی در انواع کاربردهای بیمارستانی، ساختمانی، نساجی، فرش و گلیم، مبلمان، آزمایشگاهی، دامپروری، کشاورزی و انبارداری از سال ۸۶ فعالیت خود را آغاز کرده است.