حذف مؤثر بوهای نامطبوع با نانوذرات

دانشمندان روش جدیدی را برای مقابله با بوهای تند و زننده ابداع کردند که می‌تواند مانع انتشار بو از منبع آن شود. این مواد ضد بو حاوی نانوذراتی هستند که اثر بوزدایی آنها خیلی بهتر از نمونه‌های موجود است.

دانشمندان روش جدیدی را برای مقابله با بوهای تند و زننده ابداع کردند که می‌تواند مانع انتشار بو از منبع آن شود. این مواد ضد بو حاوی نانوذراتی هستند که اثر بوزدایی آنها خیلی بهتر از نمونه‌های موجود است.

امروزه از مواد بسیاری برای جلوگیری از انتشار بوهای نامطبوع در لباس و پوشاک استفاده می‌شود، همچنین بسیاری از هواسازهای خانگی و اداری تنها اثر بوی نامطبوع را با انتشار رایحه‌ی ملایم و خوش کاهش می‌دهند ولی آن را از بین نمی‌برند. برخی افراد از مواد جاذب نظیر کربن فعال و جوش شیرین استفاده می‌کنند که این مواد نیز قابلیت زیادی در جذب مواد شیمیایی منتشرکننده بو ندارند.

اخیراً محققان شیمی دانشگاه فلوریدا موفق به سنتز نانوذرات سیلیکا شده‌اند که با روکشی از مس پوشیده شده‌اند. مس خاصیت ضد باکتریایی و بوزدایی دارد و نانومقیاس شدن آن سبب افزایش سطح مؤثر و اثربخشی بیشتر آن شده‌است.

آزمایش این نانوذرات با اتیل‌مرکاپتان که بوی نافذ و بدی دارد نشان داد که اثر این ذرات در حذف بوی این ماده دو برابر کربن فعال است. علاوه‌ بر این، امید آن می‌رود به کمک این ذرات بتوان باکتری‌های مضر و آلودگی‌های گوگردی موجود در نفت کوره را حذف کرد.

نتایج این مطالعه در شماره‌ی ماه اکتبر مجله‌ی Langmuir منتشر شده‌است.