اندازه‌گیری دمای نانوذرات

دانشمندان در موسسه پلی‌تکنیک رنسلار برای کاوش افزایش دما در نزدیکی نانوذرات تحریک‌شده بوسیله فرکانس رادیویی(RF) با استفاده از نقاط کوانتومی فلورسانت بعنوان حسگرهای دما، یک فناوری جدید ابداع کرده‌اند.

دانشمندان در موسسه پلی‌تکنیک رنسلار برای
کاوش افزایش دما در نزدیکی نانوذرات تحریک‌شده بوسیله فرکانس رادیویی(RF)
با استفاده از نقاط کوانتومی فلورسانت بعنوان حسگرهای دما، یک فناوری جدید
ابداع کرده‌اند.

یکی از اهداف مهم فناوری‌نانو در پزشکی، کنترل ساختار منفرد و فرآیندهای
داخل یک سلول می‌باشد. نانوذرات به دلیل اندازه کوچک‌شان، برای رسیدن به
این هدف به خوبی مطالعه شده‌اند. همچنین نانوذرات را می‌توان برای انجام
وظایف درون سلولی ویژه‌ای طراحی کرد. اگرچه هنگامی که نانوذراتِ متصل به
سلول‌ها یا قرار گرفته درون سلول‌ها، بوسیله میدان‌های الکترومغناطیسی
فرکانس رادیویی تحریک شوند؛ ممکن است این سلول‌ها آسیب‌های غیرقابل کنترلی
ببینند. برای مثال، هسته سلول ممکن است آسیب ببیند و این آسیب حتی می‌تواند
منجر به مرگ سلول شود؛ DNA ممکن است ذوب شود؛ یا کلوخه‌های پروتئینی ممکن
است، پراکنده شوند.

 

 
بعضی از این اثرات ممکن است بواسطه گرمای
موضعی تولید شده بوسیله هرکدام از این نانوذرات ریز باشند. هنوز این گرم‌کردن
موضعی را که ممکن است به معنی اختلاف چندین درجه سلسیوس در عرض تعداد کمی
از مولکول‌ها باشد، نمی‌توان بوسیله تئوری‌های انتقال گرما به آسانی توضیح
داد. اگرچه وجود این گرم کردن موضعی را نمی‌توان به آسانی نشان داد، زیرا
اندازه‌گیری دما در نزدیکی این منابع گرمای بسیار ریز مشکل است.

اکنون آمیت گوپتا و همکارانش متوجه شده‌اند که موقعی که نانوذرات بوسیله
میدان فرکانس رادیویی تحریک شوند، افزایش دما صرفنظر از اینکه آیا حسگرهای
دما با این نانوذرات بطور ساده‌ای مخلوط شده‌اند یا با پیوند کوالانسی به
آنها متصل شده‌اند، یکسان است.

دیانا بورکا- تاسکیوک، رهبر این گروه تحقیقاتی، می‌گوید که این اندازه‌گیری
تقریبی مهم است، زیرا محدودیت‌های گرم کردن فرکانس رادیویی (حداقل برای
فرکانس‌های بررسی شده در این مطالعه) را به ما نشان می‌دهد.

او اضافه می‌کند که این توانایی برای اندازه‌گیری دمای موضعی، درک ما را از
این فرآیندهایی که نانوذرات در آنها نقش مهمی بازی می‌کنند، افزایش می دهد.

این پژوهشگران جزئیات نتایج کار تحقیقاتی خود را تحت عنوان “اندازه‌گیری
دمای موضعی در نزدیکی نانوذرات طلا و مگنتیت گرم شده بطور الکترومغناطیسی”
در مجله‌ی Journal of Applied Physics منتشر کرده‌اند.