بازدید شرکت‌ها از تجهیزات آزمایشگاهی پژوهشگاه رنگ

آزمایشگاه مرکزی پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ مورد بازدید مدیران و کارشناسان ارشد شرکت‌های دانش بنیان حاضر در کارگاه آموزشی «دوره عمومی مفاهیم مالکیت فکری» قرار گرفت.

همکاری آزمایشگاه پژوهشگاه رنگ با کریدور خدمات فناوری تا بازار

آزمایشگاه مرکزی پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ مورد بازدید مدیران و کارشناسان ارشد شرکت‌های دانش بنیان حاضر در کارگاه آموزشی «دوره عمومی مفاهیم مالکیت فکری» قرار گرفت.

در این برنامه بازدیدهایی از تجهیزات آزمایشگاهی از جمله دستگاه طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR)، دستگاه آنالیز اندازه ذرات (PSA) و آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) صورت گرفت و شرکت کنندگان در کارگاه آموزشی فوق توضیحات لازم را از کارکنان فنی این آزمایشگاه دریافت کردند.

در پایان این بازدید که در روز اول برگزاری کارگاه انجام شد، مسئولین آزمایشگاه، موافقت خود را در خصوص استفاده شرکت‌های حاضر در کارگاه از امکانات آزمایشگاهی این پژوهشگاه، اعلام کردند.

لازم به ذکر است کارگاه آموزشی مفاهیم مالکیت فکری طی روزهای ۸ و ۹ دی ماه به‌وسیله‌ی کریدور خدمات فناوری تا بازار با شرکت مدیران و کارشناسان شرکت‌های دانش بنیان حوزه فناوری نانو و در محل پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ برگزار گردید.