بنام خدا و
با سلام
آیا دستگاه تکنیک XANES در ایران وجود دارد؟ ممنون