ساخت کوچک‌ترین بطری آب دنیا

محققان چینی و آلمانی با دستکاری ساختار فولرین، موفق شدند که آن را به‌نحوی طراحی کنند که بتوان درون آن مولکول‌های آب را قرار داد. از این سیستم می‌توان در حمل و نقل مواد در مقیاس بسیار کوچک استفاده کرد. در این پروژه از گروه‌های فسفات برای باز و بسته کردن دهانه‌ی فولرین استفاده شده‌است.

محققان چینی و آلمانی با دستکاری ساختار فولرین، موفق شدند که آن را به‌نحوی طراحی کنند که بتوان درون آن مولکول‌های آب را قرار داد. از این سیستم می‌توان در حمل و نقل مواد در مقیاس بسیار کوچک استفاده کرد. در این پروژه از گروه‌های فسفات برای باز و بسته کردن دهانه‌ی فولرین استفاده شده‌است.

کیانیان زانگ و همکارانش در بنجینگ با همکاری همتایان آلمانی خود، مقاله‌ای را درباره‌ی قفسه‌های فولرینی در نشریه‌ی Angewandte Chemie چاپ کردند. پیش از این، پژوهشگران نشان داده بودند که از قفسه‌های فولرین می‌توان برای کپسوله کردن مواد استفاده کرد، در این پروژه این محققان راهی برای باز و بسته کردن فولرین به‌منظور داخل کردن آب درون آن ارائه دادند.

یکی از بخش‌های مهم این پروژه ایجاد دهانه‌ای با اندازه‌ی مناسب است؛ به‌طوری که یک مولکول آب بتواند از آن عبور کند، همچنین اصلاح ساختار فولرین، از دیگر بخش‌های مهم این پروژه به شمار می‌رود. به‌دلیل خواص شیمیایی این ماده، گروه‌های فسفات موجود در دهانه‌ی فولرین می‌تواند به‌راحتی به لبه‌ی دهانه متصل و بعد جدا شوند، با این کار تک‌مولکول آب می‌تواند درون آن محصور شود.

از این مولکول می‌توان در نقل و انتقال مولکول‌های کوچک یا اتم‌های رادیواکتیو برای مقاصد پزشکی استفاده کرد.