تصویربرداری از درون بدن با جزئیات میکروسکوپی

با ترکیب فناوری تصویربرداری نوری وصوتی، امکان مشاهده‌ی جزئیات میکروسکوپی درون بدن فراهم خواهد شد. این کار نیاز به استفاده از برخی مواد مضر را برای تصویربرداری برطرف کرده و می‌تواند فرایند تشخیص بیماری را خیلی زودتر از قبل، پیش از این که نشانه‌های آن پدیدار شود، انجام دهد.

با ترکیب فناوری تصویربرداری نوری وصوتی، امکان مشاهده‌ی جزئیات میکروسکوپی درون
بدن فراهم خواهد شد. این کار نیاز به استفاده از برخی مواد مضر را برای تصویربرداری
برطرف کرده و می‌تواند فرایند تشخیص بیماری را خیلی زودتر از قبل، پیش از این که
نشانه‌های آن پدیدار شود، انجام دهد.

محققان سنت لوئیز نشان دادند که چطور می‌توان با ترکیب توموگرافی نوری-صوتی (PAT) و
نانوذرات طلا به سطحی از تصویربرداری برسند که پیش از این امکان آن فراهم نبود.
آنها توانستند نشانه‌های اولیه از رشد رگ‌های خونی جدید را مشاهده کنندکه این کار
برای تشکیل تومورهای جدید ضروری است. آنها نه تنها توانستند که از رگ‌های جدید
تصویر بگیرند، بلکه از جوانه زدن رگ‌های جدیدی که بین دو رگ به‌صورت پل درمی‌آید،
تصویر گرفتند. این اولین باری است که بدون میکروسکوپ از جزئیات فرایند آنژیوژنیک به‌طور
شفاف تصویربرداری می‌شود. محققان پیش‌بینی می‌کنند که از ترکیب PAT و نانوذرات طلا
می‌توان در شناسایی دقیق (با دقت مولکولی) بیماری‌ها استفاده کرد.

مطابق با اظهارات یکی از محققان این پروژه، دیپانجان پت از دانشگاه واشنگتن، این
کار تحقیقاتی با امکان تصویربرداری مولکولی و توموگرافی نوری-صوتی، شرایطی را فراهم
می‌کند که می‌توان بیماری‌های خطرناکی را که جان بیماران را تهدید می‌کند، شناسایی،
بررسی و مدیریت کرد و از آنجا که این کار می‌تواند در مراحل اولیه‌ی بیماری انجام
شود، احتمال نجات بیمار بسیار بالاست.

برای انجام این پروژه، محققان یک ژل تجاری را درون بدن موش قرار دادند تا فرایند
تشکیل رگ در آنجا آغاز شود، این فرایند بسیار شبیه به چیزی است که در پلاک
آترواسکلروز ناپایدار یا سرطان اتفاق می‌افتد، سپس از نانوذرات طلا به‌عنوان برچسبی
برای یافتن رگ‌های در حال رشد استفاده کردند.

دقیقاً همانند روش مافوق صوت (روش سونوگرافی) که در آن موج صوتی به درون بدن ارسال
شده و سپس منتظر اکوی آن شده تا آن را بشنوند، در این روش PAT پرتوهای نوری را
ارسال می‌کند تا برخی از پروتئین‌های خاص مانند سلول‌های قرمز خون یا هموگلوبین
برانگیخته و گرم شوند. لحظاتی پس از گرم شدن پروتئین، آنها امواج صوتی را انتشار
می‌دهند که با شناساگرهای مافوق صوت قابل شناسایی است.

به اعتقاد جرالد وایسمن، سردبیر نشریه‌ی the FASEB Journal، این روش تصویربرداری
هنوز نوپا ست. تشخیص شروع تشکیل تومور و عفونت‌های نهفته در رگ‌های خونی یکی از
چالش‌های تصویربرداری است که تا پیش از ارائه‌ی این روش کسی از آن تصویر نگرفته
بود. این روش آغازگر فصل جدیدی در دنیای نانوپزشکی است.

جزئیات این کار در نشریه‌ی the FASEB Journal چاپ شده‌است.