کیوبیت‌های نانوالماس و بلورهای فتونیک

محققان دانشگاه هومبولدت موفق به ساخت یک سیستم کوانتومی پردازشگر اطلاعات شدند که می‌تواند گام جدیدی به‌سوی تولید کامپیوترهای کوانتومی باشد.

محققان دانشگاه هومبولدت موفق به ساخت یک سیستم کوانتومی پردازشگر اطلاعات شدند که
می‌تواند گام جدیدی به‌سوی تولید کامپیوترهای کوانتومی باشد.

بی‌شک پردازش اطلاعات کوانتومی یکی از جذاب‌ترین بخش‌های فیزیک کوانتوم مدرن است.
کامپیوترهای کوانتومی از بیت‌های کوانتومی به‌عنوان واحد‌های اطلاعاتی استفاده می‌کنند.
با تبعیت از قوانین مکانیک کوانتوم، چنین کامپیوترهایی قادرند چندین کار پردازشی
بسیار دشوار را که با فناوری امروزی قابل انجام نیست، انجام دهند. در چند دهه‌ی
گذشته، دانشمندان آموخته‌اند که تعداد اندکی از بیت‌های کوانتومی را کنترل کرده و
بخوانند.

اخیراً پژوهشگران آلمانی در دانشگاه هومبولدت موفق شدند که یک نمونه‌ی ابتدایی از
سیستم هیبریدی پردازش‌کننده‌ی کوانتومی را بسازند. آنها برای این کار از برانگیختگی‌های
الکترونی در نانوذرات الماس استفاده کردند. نانوذرات الماس به‌عنوان بیت‌های
کوانتومی و نانوساختارهای نوری به کار گرفته‌ شده، که به بلورهای فتونیک شهرت دارد.
چنین مهندسی‌ای ممکن است اجازه‌ی‌ ادغام سیستم‌های چندکیوبیتی را روی یک تراشه‌ی
میکرومتری برای ساخت کامپیوترهای کوانتومی دهد.

نتایج کار این گروه منجر به ارائه‌ی راهبرد برای بسط سیستم اطلاعات کوانتومی به
مقیاس بزرگ‌تر شد که پیش از این امکان‌پذیر نبوده‌است. جانیک ولتر از دانشگاه صنعتی
برلین می‌گوید که آزمایش‌های ما مرحله‌ی مهمی از مسیر طولانی به‌سوی ساخت تراشه
برای پردازش اطلاعات کوانتومی است و می‌تواند رؤیای کامپیوترهای کوانتومی را به
واقعیت تبدیل کند.