تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر فناوری نانوی آسیا

ستاد فناوری نانوی روسیه (روس‌نانو) با همکاری کمیته توسعه اقتصادی سنگاپور (EDB) و شرکت سرمایه‌گذاری ۳۶۰ip، صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر فناوری نانوی آسیا را ایجاد کرده‌اند. ساختمان مرکزی این صندوق در کشور سنگاپور بوده و هدف آن برنامه‌ریزی برای همکاری در توسعه پروژه‌های فناوری نانو است.
یادداشت تفاهم ایجاد صندوق تأمین سرمایه‌گذاری فناوری نانو، به امضای رییس روس‌نانو، معاون رییس EDB و مدیر عامل شرکت ۳۶۰ip، رسیده است.

ستاد فناوری نانوی روسیه (روس‌نانو) با همکاری کمیته توسعه اقتصادی سنگاپور (EDB) و
شرکت سرمایه‌گذاری ۳۶۰ip، صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر فناوری نانوی آسیا را ایجاد
کرده‌اند. ساختمان مرکزی این صندوق در کشور سنگاپور بوده و هدف آن برنامه‌ریزی برای
همکاری در توسعه پروژه‌های فناوری نانو است.

یادداشت تفاهم ایجاد صندوق تأمین سرمایه‌گذاری فناوری نانو، به امضای رییس روس‌نانو،
معاون رییس EDB و مدیر عامل شرکت ۳۶۰ip، رسیده است.

مجموع سرمایه صندوق فوق، ۱۰۰ میلیون دلار است که روس‌نانو و ۳۶۰ip هر کدام به طور
مساوی ۵۰ میلیون دلار آن را تأمین می‌کنند. لازم به ذکر است شرکت ۳۶۰ip، یک شرکت
مدیریت تأمین مالی و سرمایه‌گذاری فناوری بین‌المللی است که در سنگاپور قرار دارد.

علاوه‌بر این، EDB نیز از طریق حمایت‌های مالی خود، از کسب و کارهای سنگاپوری عضو
صندوق تا سقف ۲۰ میلیون دلار حمایت خواهد کرد. همچنین حداقل باید ۵۰ درصد منابع
مالی صندوق جدید در پروژه‌های روسی سرمایه‌گذاری شود.

محورهای تمرکز صندوق سرمایه‌گذاری جدید عبارتند از:

• تمرکز بر فرصت‌‌های سرمایه‌گذاری ابداعی که می‌توانند باعث ارتقای قوت‌های روسیه
و سنگاپور شود؛ و

• کمک به رشد، توسعه و رقابت‌پذیری شرکت‌های عضو صندوق در عرصه تحقیقات، تجاری‌سازی
و تولید فناوری نانو.

مقصود اصلی مؤسسان تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری فناوری نانوی آسیا، ایجاد مکانیزم
دوجانبه برای تجاری‌سازی سریع‌تر محصولات پیشرفته و راه‌کارهای توسعه یافته در
کشورهای روسیه، سنگاپور و سایر کشورهای آسیایی است.

به اعتقاد چیوبایس، رییس روس‌نانو، مشارکت راهبردی سه نهاد فوق، به رشد تحقیق و
توسعه فناوری نانو در کشور روسیه و ارتقای بخش فناوری این کشور کمک خواهد کرد.

به اعتقاد دولت‌مردان سنگاپوری، همکاری‌های بین‌المللی در حوزه فناوری نانو ضروری
است. در این راستا، مشارکت راهبردی جدید، فرصت‌های مناسبی فراهم می‌کند تا شرکت‌های
نوپا از سرمایه‌گذاری کشورهای روسیه و سنگاپور برای توسعه خود در این بازار نوظهور
و به سرعت در حال رشد، بهره‌برداری کنند.