شناسایی مولکولی با واکنش زنجیری خود‌به خودی

دانشمندان کانادایی مولکولی را شناسایی کردن که به‌صورت خودبه خودی قادر به انجام واکنش زنجیری است.

دانشمندان کانادایی مولکولی را شناسایی کردن که به‌صورت خودبه خودی قادر به انجام
واکنش زنجیری است.

همینک با شروع پیشرفت علوم نانو، راه‌های زیادی برای نوشتن یک پیام مولکولی روی یک
سطح در یک بازه‌ی زمانی وجود دارد؛ اما مشکل این است که نوشتن یک پیام مولکولی در
یک بازه‌ی زمانی، به صرف زمان زیادی احتیاج دارد.

جان پولانی از دانشکده‌ی شیمی دانشگاه تورنتو، نویسنده‌ی همکار مقاله‌ای که در مجله‌ی
Nature Chemistry منتشر شده‌است، می‌گوید:«این خیلی خوب است که بتوان مولکول‌ها را
تحریک کرد که گرد هم بیایند و هم‌زمان یک طرح کامل و بی‌نقص را شکل دهند. چنین طرحی،
یک خط بلند نامحدود است که می‌تواند پایه‌ای را برای سیم مولکولی بسیار نازک که در
نانومدارها استفاده می‌شود، فراهم کند».

در این مقاله برای اولین بار، درباره‌ی مولکول ساده‌ای صحبت می‌شود که در هر لحظه،
واکنش شیمیایی با سطح دارد و در مجاورتش، مکان مناسبی را برای ورود مولکول بعدی که
می‌خواهد واکنش دهد، فراهم می‌کند. بر این اساس، این مولکول‌ها وقتی‌که به‌سادگی
روی سطح اضافه می‌شوند، خودبه‌خود به‌صورت زنجیره‌ی مولکولی پایدار، شکل گرفته، رشد
می‌کنند. این زنجیره‌های مولکولی، نمونه‌های اولیه‌ی مطلوبی از نانوسیم‌ها هستند.

شایان ذکر است که آزمایش‌های این تحقیق در آزمایشگاه میکروسکوپ تونلی روبشی به‌وسیله‌ی
تینگ‌بین لیم دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تورنتو انجام شده‌اند، بخش نظری این
تحقیقات را هم دکتر وی جی دانشجوی پسادکتری آزمایشگاه هونگ گو در دانشکده‌ی فیزیک
دانشگاه مک گیل انجام داده‌است. آزمایش‌هایی که در تورنتو انجام شده‌اند، به‌صورت
بصری وجود شبکه‌ی زنجیره‌ای را ثابت کرده‌اند و نظریه‌ی ارائه‌شده در دانشگاه مک
گیل، چگونگی رشد خودبه‌خودی زنجیره‌ها را شرح می‌دهد.

پولانی می‌گوید:«در ابتدا، مرکز تحقیقات دوراندیشی زیراکس در کانادا (XRCC)، امکان
ایجاد این طرح‌ها را در مقیاس مولکولی تأیید کرد که به موجب آن مرکز نخبگان
اونتاریو (OCE) و انجمن تحقیقات مهندسی و علوم طبیعی فدرال (NSERC) ترغیب شدند، بر
اساس برنامه‌‌ی حمایت راهبردی خود، بخشی از هزینه‌های تحقیقات آزمایشگاهی ما را
پرداخت کنند».