استفاده از نانوذرات برای رسانش هدفمند مغناطیسی

گروهی از محققان دانشگاه کالیفرنیا در سن دیگو (UCSD) برای بهبود رسانش هدفمند داروها به تومورهای سرطانی، سامانه‌ای از «نانوذرات درون یک نانوذره» ساخته‌اند. این نانوذرات می‌توانند با استفاده از میدان مغناطیسی به سمت تومور هدایت شده و درون آن جمع شوند.

گروهی از محققان دانشگاه کالیفرنیا در سن دیگو (UCSD) برای بهبود رسانش هدفمند
داروها به تومورهای سرطانی، سامانه‌ای از «نانوذرات درون یک نانوذره» ساخته‌اند.
این نانوذرات می‌توانند با استفاده از میدان مغناطیسی به سمت تومور هدایت شده و
درون آن جمع شوند. محققان پس از تجمع نانوذرات درون تومورها از یک تابش فرکانس
رادیویی برای رهایش داروها و غرق کردن تومور درون این مولکول‌های درمانی استفاده
کرده و رشد تومورها را تا حد زیادی کاهش دادند.

این گروه تحقیقاتی که رهبری آن را سانگو جین بر عهده داشته است، در مقاله‌ای در
مجله Nano Letters مراحل مختلفی را که برای تولید این نانوذرات چندجزئی به‌کار
برده‌اند، شرح داده‌اند. این نانوذرات به‌طور همزمان حاوی نانوذرات مغناطیسی و
داروی Camptothecin هستند که درون یک پوسته سیلیکایی به‌دام افتاده‌اند. نزدیکی
زیاد صدها نانوذره اکسید آهن که درون پوسته سیلیکایی به‌دام افتاده‌اند، پاسخ آنها
به میدان مغناطیسی خارج از بدن را تقویت می‌کند. مهم‌تر این که در صورت استفاده از
شدت میدان‌های مغناطیسی ملایم، نه تنها این نانوذرات در نزدیکی تومور جمع می‌شوند،
بلکه به‌درون توده تومور نیز نفوذ می‌نمایند.

محققان بر اساس این نتایج اولیه، این نانوذرات را درون بدن یک موش که حامل قطعه‌ای
از سرطان سینه انسانی بود، تزریق کردند. پس از هدایت ۲ ساعتی نانوذرات توسط میدان
مغناطیسی به سمت تومور، موش‌ها را در ۳ مرحله ۸ دقیقه‌ای در معرض تابش فرکانس
رادیویی قرار دادند. محققان دریافتند که اندازه تومور در این موش‌ها تا حد زیادی
کاهش یافته است؛ همچنین هیچ اثر جانبی قابل توجهی مشاهده نگردید.