ردگیری نانوذرات دارویی تومورهای سینه

پژوهشگرانی از دانشگاه رایس با همکاری محققانی از کالج پزشکی بایلور، از دو نوع فناوری‌ تصویربرداری متفاوت، جهت ردگیری تحویل نانوذرات دارویی به تومورهای سینه استفاده کرده‌اند. نتایج حاصل از این مطالعه نه تنها توانایی ایجاد و ردگیری نانوذرات چندوجهی را در بدن نشان می‌دهد، بلکه اطلاعات ارزشمندی نیز در مورد اینکه چگونه عامل‌های هدفگیری سرنوشت نانوذرات پیچیده در بدن را رقم می‌زنند، مهیا می‌کند.

پژوهشگرانی از دانشگاه رایس با همکاری
محققانی از کالج پزشکی بایلور، از دو نوع فناوری‌ تصویربرداری متفاوت، جهت
ردگیری تحویل نانوذرات دارویی به تومورهای سینه استفاده کرده‌اند. نتایج
حاصل از این مطالعه نه تنها توانایی ایجاد و ردگیری نانوذرات چندوجهی را در
بدن نشان می‌دهد، بلکه اطلاعات ارزشمندی نیز در مورد اینکه چگونه عامل‌های
هدفگیری سرنوشت نانوذرات پیچیده در بدن را رقم می‌زنند، مهیا می‌کند.
نمایش شماتیکی از اتصال پادتن و PEG به نانوترکیب.
این کار توسط ناومی هالاس از دانشگاه رایس
و آمیت جوشی از بایلور هدایت شد. این محققان، مطالعات خود را با استفاده از
نانوپوسته‌ی طلایی انجام دادند که به آن نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن اضافه
شده، در پوشش نازکی از دی اکسید سیلکون جاسازی شده، لایه‌ای از مولکول‌های
فلورسانت بنام ICG و پادتن هدفگیر روی آن کشیده شده و در نهایت لایه‌ای از
پلی اتیلن گلایکول (PEG) جهت ایجاد سازگاری زیستی کل ساختار روی آن پوشانده
شده است. برای هدفگیری تومورهای سینه، این پژوهشگران از پادتنی استفاده
کردند که قادر به تشخیص پروتئین سطحی HER2 است، که در بعضی از شکل‌های
سرطان سینه یافت می‌شود.

این پژوهشگران بعد از تزریق این نانوذره به موش‌هایی که دارای تومورهای
انسانی با مقادیر زیادی از پروتئین HER2 بودند، از تصویربرداری فروسرخ
نزدیک و تصویربرداری تشدید مغناطیسی برای ردیابی مسیر این ذرات در ۷۲ ساعت
بعدی استفاده کردند. ۴ ساعت بعد از تزریق، میزان این نانوذرات در تومور به
بیشترین مقدار رسید. درعوض، در موش‌هایی که دارای تومورهایی با مقادیر کم
پروتئین HER2 بودند تراکم این نانوذرات در تومورها کم بود. نتایج بدست آمده
از حیواناتی که با استفاده از تصویربرداری تشدید مغناطیسی بررسی شده بودند،
تفاوت داشت بدین معنا که تا ۲۴ ساعت بعد از تزریق میزان نانوذرات به بیشینه
نرسید.

این پژوهشگران اینگونه پنداشتند که علت تفاوت این دو نتیجه در آن است که
تصویربرداری فلورسانس می‌تواند نانوذراتی را که به لبه بیرونی تومور
چسبیده‌اند، آشکارسازی کند؛ درحالیکه تصویربرداری تشدید مغناطیسی قادر به
آشکارسازی نانوذراتی است که در کل بدنه تومور توزیع شده‌اند. این حقیقت که
زمان نفوذ نانوذرات به هسته تومور طولانی‌تر از زمان ایجاد پیوند محض به
سطح تومر است، می‌تواند این اختلاف زمانی را توضیح دهد. آزمایش‌های بیشتر
نشان ‌داد که در طول این آزمایش، نانوذرات سالم و دست نخورده باقی
می‌مانند.

این پژوهشگران نتایج کار خود را در مجله‌ی Nano Letters منتشر کرده‌اند.