کنترل بهتر اجزاء سازنده رایانه‌های کوانتومی

دانشمندانی از دانشگاه‌های صنعتی دلف و ایندهون در هلند موفق به کنترل اجزاء سازنده رایانه‌های کوانتومی ابرسریع آینده شده‌اند. آنها اکنون قادر به دستکاری این اجزاء سازنده (کیوبیت‌ها) با میدان‌های الکتریکی و نه میدان‌های مغناطیسی، که تاکنون مورد استفاده عملی بود، می‌باشند. آنها همچنین قادر به جاسازی این کیوبیت‌ها در داخل نانوسیم‌های نیمه‌رسانا شده‌اند.

دانشمندانی از دانشگاه‌های صنعتی دلف و
ایندهون در هلند موفق به کنترل اجزاء سازنده رایانه‌های کوانتومی ابرسریع
آینده شده‌اند. آنها اکنون قادر به دستکاری این اجزاء سازنده (کیوبیت‌ها)
با میدان‌های الکتریکی و نه میدان‌های مغناطیسی، که تاکنون مورد استفاده
عملی بود، می‌باشند. آنها همچنین قادر به جاسازی این کیوبیت‌ها در داخل
نانوسیم‌های نیمه‌رسانا شده‌اند.
این یک تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از یک افزاره نانوسیمی است که دارای
الکترودهای درگاهی جهت کنترل الکتریکی کیوبیت‌ها و نیز الکترودهای چشمه و خروجی جهت
مطالعه حالت‌های کیوبیتی می‌باشد.
یک کیوبیت در حقیقت جزء سازنده یک رایانه
کوانتومی است که از لحاظ سرعت، نسبت به رایانه‌های فعلی بسیار برتر می‌باشد.
یک روش برای ساخت کیوبیت عبارت است از گیراندازی یک الکترون منفرد در داخل
یک ماده نیمه‌رسانا. یک کیوبیت، درست مانند یک بیت معمولی رایانه‌ای، می‌تواند
حالت‌های “۰” و “۱” را قبول کند. این کار با استفاده از اسپین یک الکترون،
که از حرکت چرخشی یک الکترون به دور محور خودش ایجاد می‌شود، قابل انجام می‌باشد.
الکترون می‌تواند در دو جهت حرکت اسپینی داشته باشد (که حالت‌های “۰” و “۱”
را نشان می‌دهد).

تاکنون، اسپین یک الکترون با میدان‌های مغناطیسی کنترل می‌شد. با اینحال،
تولید این میدان‌ها در داخل یک تراشه خیلی مشکل است. اسپین الکترون در داخل
کیوبیت‌هایی که اکنون توسط این دانشمندان تولید شده‌اند، می‌تواند با
استفاده از بار الکتریکی یا میدان الکتریکی و نه میدان مغناطیسی قابل کنترل
باشد. همان‌طور که لئو کوئنهوئن، دانشمندی از دانشگاه صنعتی دلف، می‌گوید
این شکل کنترل دارای مزایای زیادی است: این کیوبیت‌های اسپین- مدار مزایای
هر دو نوع فناوری را با هم ترکیب می‌کنند. آنها هم مزایای مربوط به کنترل
الکترونیکی را دارند و هم ذخیرسازی اطلاعات در اسپین الکترون.

بعلاوه این تحقیق منجر به یک پیشرفت مهم دیگری نیز شده است. این دانشمندان
قادر به جاسازی این کیوبیت‌ها (دو عدد) در نانوسیم‌های ساخته شده از یک
ماده نیمه‌رسانا (آرسنید ایندیوم) شده‌اند. کوئنهوئن در این زمینه می‌گوید:
“از این نانوسیم‌ها به طور گسترده در نانوالکترونیک بعنوان اجزاء سازنده
مناسب استفاده می‌شود. این نانوسیم‌ها، در کنار سایر کاربردهایشان، دارای
جایگاه فوق‌العاده‌ای برای پردازش اطلاعات کوانتومی هستند.”

این دانشمندان جزئیات نتایج کار تحقیقاتی خود را تحت عنوان “کیوبیت اسپین-
مدار در یک نانوسیم نیمه‌رسانا” در مجله‌ی Nature منتشر کرده‌اند.