ساخت آشکارساز نوری بر پایه‌ی نقاط کوانتومی

پژوهشگرانی از کشور هلند با ساخت یک آشکارساز نوری، گام مهمی به‌سوی محاسبات کوانتومی برداشتند.

پژوهشگرانی از کشور هلند با ساخت یک آشکارساز نوری، گام مهمی به‌سوی محاسبات
کوانتومی برداشتند.

این گروه تحقیقاتی هلندی، به‌تازگی یک آشکاساز نوری بر پایه‌ی نانوسیم منفرد ساخته‌اند
که عنصر فعال در آن، یک نقطه‌ی کوانتومی با حجم ۷۰۰۰ نانومتر مکعب است.

پیش‌بینی می‌شود، آشکارسازهای نوری که بر پایه‌ی نقاط کوانتومی هستند، به‌عنوان
رابط‌های نوری- الکتریکی در کامپیوترهای کوانتومی نسل آینده که در آنها فوتون‌ها
اطلاعات را در فواصل طولانی انتقال می‌دهند و از الکترون‌های تنها برای محاسبات
بهره گرفته می‌شود، استفاده شوند.

وال زیلر از مؤسسه‌ی علوم نانوی Kavli از دانشگاه Delft می‌گوید:«گروه تحقیقاتی ما
یک آشکارساز نوری متمرکز با ابعادی زیر طول موج نور ساخته‌است که قادر به آشکارسازی
با دقت سه‌بعدی است».

همچنین لازم به توضیح است که به‌دلیل سطوح انرژی ناپیوسته‌ی نقاط کوانتومی، تنها
نورهای هم‌بسامد با این سطوح انرژی، شناسایی می‌شوند.

این پژوهشگران موفق شده‌اند نانوسیم فسفید ایندیم را به‌طور منظم رشد دهند. نقطه‌ی
کوانتومی نیز به‌وسیله‌ی قرار دادن یک بخش نازک در میان نانوسیم‌ها با گاف انرژی
پایین به دست آمده‌است.

وال زایلر می‌گوید:«ما دستگاهی ساختیم که از لیتوگرافی بیم الکترونی برای اتصال
تک‌نانوسیم‌ها استفاده می‌کند».

پژوهشگران این مقاله را با عنوان آشکارساز نوری بر پایه‌ی نقاط کوانتومی منفرد در
شماره‌ی ۹۷ مجله‌ی Applied Physics Letters در سال ۲۰۱۰ منتشر نموده‌اند.