تأثیر انداز‌ه‌ی نانوذرات در درمان بافت‌های سلولی

نانوذرات در آینده نقش مهمی در توسعه‌ی روش‌های تشخیصی و درمانی سلول‌های سرطانی خواهند داشت. به‌همین منظور محققان فناوری ماساچوست و مرکز پزشکی هاروارد، نانوذرات فلئورسنتی با اندازه‌ی بین ۱۵۰-۱۰ نانومتر را سنتز نمودند.

نانوذرات در آینده نقش مهمی در توسعه‌ی روش‌‌های
تشخیصی و درمانی سلول‌های سرطانی خواهند داشت. به‌همین منظور محققان فناوری
ماساچوست و مرکز پزشکی هاروارد، نانوذرات فلئورسنتی با اندازه‌ی بین ۱۵۰-۱۰
نانومتر را سنتز نمودند.

نانوذرات مورد استفاده در روش‌‌های زیست‌پزشکی، باید دارای اندازه‌ی بهینه‌ای
باشند. بررسی عملکرد ذرات با اندازه‌های مختلف در بافت زنده انجام شده‌است.
برای این منظور از ذرات شیمیایی با اندازه‌های مختلف استفاده می‌شود و
البته برای بررسی عملکرد آنها، باید از روش‌‌هایی استفاده شود که همزمان با
ذرات با اندازه‌های مختلف قابل شناسایی باشند. این ذرات باید زیست‌سازگار
بوده و به همدیگر یا به پروتئین‌ها جذب نشوند.

محققان یکسری از نانوذرات با اندازه‌های مختلف را سنتز نموده‌اند که به‌وسیله‌ی
نقاط کوانتومی فلئورسنتی قابل مشاهده هستند. سنتز انتخابی نقاط کوانتومی با
اندازه‌های مختلف، امکان تهیه‌ی نقاط کوانتومی فلئورسنتی را در طول‌موج‌های
مختلف فراهم می‌سازد که به‌طور همزمان قابل شناسایی و قابل تمیز از یکدیگر
هستند.

دانشمندان به‌منظور سنتز نانوذرات با اندازه های مختلف، نقاط کوانتومی
کادمیم سلنید/کادمیم سولفید را با لیگاندهای پلیمری از قبیل دی‌اکسید
سیلیکون و پلی‌اتیلن‌گلیکول را پوشش داده‌اند. برای هر اندازه از نانوذرات،
نقاط کوانتومی انتخاب می‌شوند که در طول موج‌های مختلف، نورهای مختلفی را
ساطع می‌کنند.
 

محققان مخلوطی از نانوذرات با اندازه‌های
۱۲، ۶۰ و ۱۲۵ نانومتر را به سلول‌های سرطانی موش تزریق وریدی انجام دادند.
برای ردیابی این نانوذرات از میکروسکوپ فلئورسنتی استفاده شد. ذرات ۱۲
نانومتری به‌راحتی از داخل رگ به بافت نفوذ کرده، در سطح آن منتشر می‌شود.
ذرات ۶۰ نانومتری از دیواره‌ی رگ‌ها عبور، ولی از دیواره‌ی رگ‌های به ضخامت
۱۰ میکرومتر نتوانستند عبور کنند. هیچ کدام از ذرات ۱۲۵ نانومتری نتوانستند
از دیواره‌ی رگ‌ها عبور کنند.

نتایج تحقیقات در مجله‌ی Journal Angewandte Chemie گزارش شده‌است.