جذب نشانگرهای کمیاب سلول‌های سرطانی با نانوذرات

سلول‌های سرطانی، مقادیر کمی از پروتئین‌ها را رها می‌سازند، ولی علاوه بر آنها، پروتئین‌های دیگری نیز در خون یافت می‌شود و در نتیجه شناسایی سلول‌های سرطانی با مشکل مواجه می‌شود.

محققان سلول‌های سرطانی، بر این باور بودند که سلول‌های سرطانی، مقادیر کمی از پروتئین‌ها را رها می‌سازند و این پروتئین‌ها می‌توانند به‌عنوان شاخص‌های تشخیص سرطان عمل کنند، ولی تحقیق بر روی زیست‌نشانگرها حاکی از آن است که این فرضیه با شبهاتی همراه است که حضور مقادیر زیادی از پروتئین‌های دیگر از قبیل آلبومین در خون، از آن جمله می‌باشد و اغلب این پروتئین‌ها نیز در خون ناپایدار هستند. اخیراً گروه تحقیقاتی متشکل از محققان آمریکایی از دانشگاه Mason و محققان ایتالیایی از دانشگاه Moderna نشان داده‌اند که با استفاده از نانوذرات جدید می‌توان به‌صورت انتخابی و گزینشی، پروتئین‌های موجود در خون را به‌دام انداخت. این نانوذرات می‌توانند از تخریب پروتئین‌ها با آنزیم محافظت نمایند. این گروه در سال‌های گذشته، یک‌سری از نانوذرات با درجه‌ی تخلخل بالا را سنتز نمودند که می‌توانستند به‌طور گزینشی، پروتئین‌های با فراوانی کم در خون را به‌دام بیندازند. این نانوذرات طوری طراحی شده‌اند که مانع از تخریب پروتئین‌ها به‌وسیله‌ی آنزیم شوند. در این آزمایش‌ها، محققان از این نانوذرات برای جمع‌آوری زیست‌نشانگرهای تومور ملانوما(تومور سیاه‌رنگ قشر عمیق پوست) از خون بیماران استفاده کردند. محققان از ۲۹ نفر بیمار مبتلا به ملانومای ابتدایی و دگردیسی‌شده، نمونه خون تهیه کردند. نتایج آزمایش‌ها نشان دادند که تومور ملانوما در ۲۶ نفر بیمار دارای خال گوشتی سیاه‌رنگ، گسترش پیدا نکرده‌است.

محققان با انجام مطالعات دریافتند که پروتئینی با نام Bak با گسترش خال‌های سیاهرنگ در تومورهای ملانوما در ارتباط می‌باشد. بررسی‌های بافت‌شناسی از خال‌های سیاه‌رنگ گوشتی و تومورهای ملانوما، مؤید این مطلب است.

محققان خاطرنشان کردند که بسیاری از بیماران محتاج انجام تست ملانوما هستند و سرم Bak Levels می‌تواند به‌عنوان شاخص پیشگیری از تومور ملانوما به‌کار برده شود. نتیجه‌ی نهایی‌ که می‌توان از این مطالعات و بررسی‌ها به‌دست آورد، این است که نانوذرات متخلخل می‌توانند به‌صورت گزینشی پروتئین‌های کمیاب در خون را به دام انداخته، از تخریب آنها به‌وسیله‌ی آنزیم‌های خون جلوگیری کند و سپس این نانوذرات به‌عنوان زیست‌نشانگرها در آنالیز خون بیماران بررسی شده و میزان رشد تومور تشخیص داده می‌شود.