برگزاری دوره تابستانی نانوپزشکی ۲۰۱۱ در آلمان

دوره تابستانی نانوپزشکی ۲۰۱۱ (Nanomedicine 2011) با همکاری بنیاد علوم اروپا (ESF)، در روزهای ۱۹ تا ۲۴ ماه ژوئن سال جاری میلادی برگزار خواهد شد.

نتایج همایش نهایی پروژه NanoCap

دوره تابستانی نانوپزشکی ۲۰۱۱ (Nanomedicine 2011) با
همکاری بنیاد علوم اروپا (ESF)، در روزهای ۱۹ تا ۲۴ ماه ژوئن سال جاری
میلادی (۲۹ خرداد ماه تا ۳ تیر ۱۳۹۰) در شهر ویتن‌برگ آلمان برگزار خواهد
شد. در چارچوب این همایش، آموزش عمیق و گسترده تمامی رشته‌های زیرمجموعه
نانوپزشکی و بحث و تبادل ایده‌ها در این حوزه، بحث و بررسی خواهند شد.

سخنرانی‌ها، جلسات آموزشی و کارگاه‌های تعاملی، به‌طور ویژه تمام جنبه‌های
مورد نیاز جهت تبدیل فناوری‌‌های نانوی جدید به کاربردهای تجاری، طراحی
منطقی مواد دارویی مبتنی بر نانو، عناصر تصویربرداری و ساختار مهندسی بافت،
جهت توسعه ایمن آنها را پوشش خواهند داد.

این برنامه دوره تابستانی، نانوپزشکی را در یک سطحی که برای شرکت‌کنندگان
رشته‌های مختلف، شامل شیمی، فیزیک، مهندسی، زیست‌شناسی، علوم داروسازی،
پزشکی و اخلاق قابل دسترس بوده، پوشش خواهد داد.

گزارش آینده‌نگرانه‌ی ESF در زمینه نانوپزشکی در سال ۲۰۰۵، ضرورت برگزاری
همایش‌های آموزشی و تحقیقاتی بین‌رشته‌ای در سطح اتحادیه اروپا را پیشنهاد
کرده تا در چارچوب آنها حوزه گسترده نانوپزشکی پوشش داده شود.

همایش‌های قبلی با موفقیت کامل در سال‌های ۲۰۰۶، ۲۰۰۷ و ۲۰۰۹، به ترتیب در
کشورهای اسپانیا، انگلیس و پرتغال برگزار شد.

شرکت در این دوره برای محققان و دانشمندان کشورهای مختلف از صنعت و دانشگاه
آزاد است.