نانوداروها، تلاشی در راستای بهینه‌سازی دارو

در مراسم اختتامیه کنگره نانوداروها، دکتر زرافوندی معاونت پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز، دکتر بهفر مدیریت پژوهشی دانشگاه جندی شاپور اهواز، دکتر عباسپور رئیس مرکز تحقیقات فناوری نانو دانشگاه علوم پزشکی، رئیس دانشکده داروسازی و دکتر مسعود قربانپور رئیس دانشکده دامپزشکی به سخنرانی پرداختند.

نانوداروها، تلاشی در راستای بهینه‌سازی دارو

در مراسم اختتامیه کنگره نانوداروها، دکتر زرافوندی معاونت پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز، دکتر بهفر مدیریت پژوهشی دانشگاه جندی شاپور اهواز، دکتر عباسپور رئیس مرکز تحقیقات فناوری نانو دانشگاه علوم پزشکی، رئیس دانشکده داروسازی و دکتر مسعود قربانپور رئیس دانشکده دامپزشکی به سخنرانی پرداختند.

دکتر عباسپور، در مراسم اختتامیه ضمن معرفی مرکز تحقیقات فناوری نانو دانشگاه علوم پزشکی اهواز، به معرفی فعالیت‌های این مرکز پرداخت. همچنین دکتر بهفر، با بیان تاریخچه دانشگاه جندی شاپور، در خصوص فعالیت‌های صورت گرفته و تحقیقات در دست انجام و نیز برنامه‌های آتی این مرکز در زمینه فناوری نانو مطالبی را عنوان کردند. ایشان در ادامه به اهمیت دارو در ساز و کار بهداشت و درمان اشاره کرد و تلاش در راستای بهینه‌سازی داروها به طرق مختلف، از جمله نانوداروها را از جمله اقدامات در دست انجام دانشگاه جندی شاپور برشمرد.

از دیگر حاضران در مراسم اختتامیه کنگره نانوداروها می‌توان به حضور مراکز فناوری نانو دانشگاه‌های علوم پزشکی، رؤسای برخی دانشکده‌های داروسازی از جمله دانشکده داروسازی تهران، اهواز و کرمان و اعضای گروه فناوری نانو و فارماسیوتکس در شورای تخصصی داروسازی، اشاره داشت.

کنگره نانوداروها به‌وسیله‌ی دانشگاه شهید چمران اهواز با همکاری مرکز تحقیقات فناوری نانو دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در روزهای ۷ و ۸ اسفند ماه ۱۳۸۹ برگزار گردید. گفتنی است از مجموع ۱۴۰ مقاله ارسالی به دبیرخانه کنگره، ۱۱۱ مقاله برای ارائه به صورت سخنرانی و پوستر پذیرفته شد.