نانوذراتی که مانند گلبول قرمز خون عمل می‌کنند

پژوهشگران دانشگاه کارولینای شمالی، ذراتی خلق کرده‌اند که بعضی از خواص کلیدی گلبول‌های قرمز خون را دربردارند و می‌توانند راه را به سوی ساخت خون مصنوعی هموار کنند. این کشف جدید می‌تواند منجر به درمان‌های موثرتری برای بیماری‌های تهدیدکننده‌ای مانند سرطان شود.

پژوهشگران دانشگاه کارولینای شمالی، ذراتی
خلق کرده‌اند که بعضی از خواص کلیدی گلبول‌های قرمز خون را دربردارند و می‌توانند
راه را به سوی ساخت خون مصنوعی هموار کنند. این کشف جدید می‌تواند منجر به
درمان‌های موثرتری برای بیماری‌های تهدیدکننده‌ای مانند سرطان شود.
ذرات هیدروژل بسیار انعطاف‌پذیر که از لحاظ شکل و اندازه مشابه گلبول‌های قرمز خون
هستند.
آزمایش‌های مربوط به توانایی این ذرات در
انجام کارهایی مانند انتقال اکسیژن و حمل داروهای درمانی هنوز انجام نشده
است و زمان باقی ماندن آنها در سیستم عروقی نیز در حد گلبول‌های قرمز نیست.
با اینحال، این پژوهشگران بر این باورند که این یافته‌ها – بویژه انعطاف‌پذیری-
مهم هستند، زیرا گلبول‌های قرمز برای عبور از منافذ میکروسکوپی در اندام‌ها
و رگ‌های باریکه خونی به طور طبیعی تغییرشکل می‌دهند. گلبول‌های قرمز در
طول ۱۲۰ روزی که عمر دارند بتدریج سفت می‌شوند و سرانجام هنگامی که قابلیت
کافی برای انعطاف‌پذیری جهت ورود به منافذ طحال را از دست می‌دهند، از
گردونه خارج می‌گردند. تلاش‌هایی که تا به امروز برای خلق گلبول‌های قرمز
مصنوعی صورت گرفته است، محدود بوده است؛ زیرا ذرات به خاطر انعطاف‌ناپذیری
که داشته‌اند، سریعاً از گردش خون خارج شده‌اند.

این پژوهشگران یک ماده هیدروژلی برای ساخت ذراتی که دارای سفتی قابل‌تغییر
هستند، طراحی کرده‌اند. سپس، آنها با استفاده از فناوری PRINT (ازدیاد ذرات
در قالب‌های غیرمرطوب) توانستند قالب‌هایی درست کنند که با محلول هیدروژل
پر می‌شود و مورد فرآوری قرار می‌گیرد تا هزاران دیسک شبیه به گلبول قرمز
که دارای قطر ۶ میکرومتری هستند، تولید کند.

سپس این گروه، ذرات مذکور را برای تعیین قابلیت آنها برای حضور در گردش خون
بدون اینکه توسط اندام‌های مختلف دفع شود، تحت آزمایش قرار دادند. ذرات
انعطاف‌پذیرتر هنگامی که بر روی موش‌ها آزمایش شدند، ۳۰ برابر نسبت به ذرات
سفت‌تر طول عمر بیشتری داشتند؛ ذرات با کمترین انعطاف‌پذیری با طول عمر
۸۸/۲ ساعت و ذرات با بیشترین انعطاف‌پذیری با طول عمر ۲۹/۹۳ ساعت از گردش
خون خارج شدند. همچنین سفتی می‌تواند مکانی را که سرانجام ذرات به آنجا ختم
می‌شوند را تعیین کند: ذرات سفت‌تر در ریه‌ها انباشته می‌شوند در حالیکه
ذرات انعطاف‌پذیرتر، به جای ریه‌ها، توسط طحال، اندامی که گلبول‌های قرمز
فرسوده را عزل می‌کند، زدوده می‌شوند.

نتایج این پژوهش در مجله‌ی Proceedings of the National Academy of
Sciences منتشر شده است.