فناوری‌نانو روش درمانی جدیدی برای سرطان ارائه می‌کند

محققان در موسسه فناوری جرجیا برای درمان سرطان تخمدان یک روش جدید مبتنی بر نانوذرات مغناطیسی پیشنهاد داده‌اند. در این روش از یک سیستم فیلتراسیون مغناطیسی – نانوذرات برای حذف بخش بزرگی از سلول‌های سرطانی شناور – آزاد که اغلب تومورهای ثانویه ایجاد می‌کنند، استفاده می‌شود.

محققان در موسسه فناوری جرجیا برای درمان
سرطان تخمدان یک روش جدید مبتنی بر نانوذرات مغناطیسی پیشنهاد داده‌اند. در
این روش از یک سیستم فیلتراسیون مغناطیسی – نانوذرات برای حذف بخش بزرگی از
سلول‌های سرطانی شناور – آزاد که اغلب تومورهای ثانویه ایجاد می‌کنند،
استفاده می‌شود.

این پژوهشگران یک نوع سیستم درمانی طراحی کرده‌اند که از نانوذرات مغناطیسی
مهندسی شده برای بدام انداختن سلول‌های سرطانی استفاده می‌کند. نانوذرات
مغناطیسی اضافه شده به سیالات خارج شده از شکم یک بیمار، به سلول‌های
سرطانی شناور – آزاد متصل می‌شوند و بدین‌سان این امکان فراهم می‌شود که
قبل از اینکه این سیالات به بدن بیمار برگردند، بوسیله فیلترهای مغناطیسی
این نانوذرات و سلول‌های سرطان را از آنها خارج کرد.
 

 شمایی از این روش درمانی مبتنی بر نانوذرات مغناطیسی.
هنگامی که از این سیستم مغناطیسی –
نانوذرات برای درمان سلول‌های سرطان تخمدان شناور – آزاد در یک موش استفاده
شد، این سیستم به مقدار کافی سلول‌های سرطانی را بدام انداخت، بطوری که موش
درمان شده با این روش حدود یک سوم بیشتر از موش‌های درمان نشده زنده ماند.
این پژوهشگران انتظار دارند که درمان‌های مضاعف این مدت زنده ماندن را
افزایش دهد.

این سیستم حذف جون مک‌دونالد پیشرفت تومور را آهسته می‌کند و تعداد سلول‌های
سرطانی شناور – آزاد را به اندازه کافی کاهش می‌دهد، بطوری که دیگر درمان‌ها
و سیستم ایمنی بدن می‌توانند بیماری را تحت کنترل نگه دارند.

مک‌دونالد توضیح می‌دهد که اگر بتوان سرعت پیشرفت سرطان را کاهش داد، طول
عمر بیمار بیشتر خواهد شد و زمان بیشتری برای درمان مؤثر سرطان بدست خواهد
آمد.

مطالعه‌های خارج از بدن نشان می‌دهند که این نانوذرات مغناطیسی می‌توانند
سلول‌های سرطان تخمدان انسان را از سیال درون حفره‌های روده‌ای بیماران
مبتلا به سرطان تخمدان، به صورت انتخابی حذف کنند. این نانوذرات با
لیگاندهایی طراحی می‌شوند که به آنها اجازه می‌دهند که به صورت انتخابی به
این سلول‌های سرطانی متصل شوند.

این پژوهشگران باور دارند که حذف سلول‌های سرطانی از سیال خارج شده از بدن،
مانع مشکلات سمیت بالقوه‌ای که ناشی از ورود نانوذرات به داخل بدن می‌باشند،
می‌شود؛ اگرچه هنوز مطالعات بیشتری نیاز است تا تأیید کنند که این نوع
درمان هیچ اثر مضر جانبی ندارد.

این پژوهشگران جزئیات نتایج کار تحققیاتی خود را در مجله‌ی Nanomedicine
منتشر کرده‌اند.