انتشار کتاب میکروسکوپ روبشی پیمایشگر مواد کارکردی

سرگی کالینی از آزمایشگاه ملی Oak Ridge و آلکسی گروورمن از دانشگاه نبراسکا، به تازگی کتاب جدیدی با عنوان « میکروسکوپ روبشی پیمایشگر مواد کارکردی» منتشر کرده‌اند.

سرگی کالینی (“Sergei Kalinin”) از آزمایشگاه ملی Oak Ridge و آلکسی گروورمن (“Alexei
Gruverman”) از دانشگاه نبراسکا، به‌تازگی کتاب جدیدی با عنوان «میکروسکوپ روبشی
پیمایشگر مواد کارکردی» منتشر کرده‌اند که در قالب آن تصویربرداری نانومقیاس
پیشرفته و پیشرفت‌های طیف‌شناسی در زمینه میکروسکوپ روبشی پیمایشگر و میکروسکوپ
نیروی اتمی تشریح شده‌ است.

کتاب جدید حاوی ۱۸ مقاله از دانشگاه‌های برتر، محققان دولتی و صنعت، از جمله سه
مقاله از دکتر روگر پروچ از مرکز تحقیقاتی Asylum و از پیشگامان میکروسکوپ نیروی
اتمی و روبشی پیمایشگ(AFM/SPM)، است.

تحقیق اخیر، پیشرفت‌های چشمگیری در زمینه توسعه SPM ها ایجاد کرده و انتظار می‌رود
که این کتاب جدید یک کار ماندگار در این حوزه باشد.

به گفته روگر پروچ (“Roger Proksch”)، رئیس مرکز تحقیقاتی Asylum، «کتاب جدید حاوی
مقالاتی در زمینه‌های تکنیک‌های جدیدی است که کارکردهای SPMs را توسعه داده و مرجع
مناسبی برای علاقمندان به آخرین پیشرفت‌های این حوزه است».

SPM واقعا یک ابزار تعیین مشخصات کلیدی نه تنها برای رشته‌های علمی منتخب، بلکه
برای حوزه علم و فناوری‌نانو محسوب می‌شود. این کتاب، تصویری از روش‌های بسیار
پیشرفته این تکنیک دائما در حال تکامل ارائه کرده و مطالعات نانومقیاس مواد کارکردی
مختلفی نظیر اکسیدها، بیوپلیمرها و نیمه‌هادی‌ها را تشریح کرده است. یکی از اهداف
اصلی انتشار کتاب فوق، بررسی پیشرفت‌های اخیر در حوزه‌های نوظهور SPM است. این کتاب
توسط موسسه انتشاراتی اسپرینگر منتشر شده است.