حرکت دادن نانوحامل‌ها به کمک نور

دانشمندان آلمانی توانستند نانوحامل‌ها را تنها به کمک نور هدایت کنند. این کار بر اساس مجله‌ی Optics and Photonics News، جزء یکی از ۳۰ تحقیق برتر سال ۲۰۱۰ انتخاب شد.

دانشمندان آلمانی توانستند نانوحامل‌ها را
تنها به کمک نور هدایت کنند. این کار بر اساس مجله‌ی Optics and Photonics
News، جزء یکی از ۳۰ تحقیق برتر سال ۲۰۱۰ انتخاب شد.

آرایش سلسله‌مراتبی مولکول‌ها با نور که توسط فیزیکدانان و شیمی‌دانان
دانشگاه Münster آلمان مشترکاً انجام گرفته، با استقبال خوبی از سوی جامعه‌ی
تحقیقاتی روبه‌رو شده‌است. آنها با الهام از قوانین خودآرایی طبیعت، روش
جدیدی را برای آرایش نانوحامل‌ها ارائه کردند که در آن، این حامل‌ها به‌آرامی
و به‌وسیله‌ی نور یک لیزر مادون قرمز نامرئی هدایت می‌شوند. این روش، برای
اولین بار امکان حرکت دادن حامل‌های منفرد و مرتب کردن آنها را در مقیاس
نانو فراهم و یک آرایش ابرمولکولی سلسله‌مراتبی ایجاد کرده‌است، همچنین به
کمک این روش امکانات کاملاً جدیدی برای کنترل بسیار دقیق مواد نانوساختار
فراهم می‌شود؛ به‌عنوان مثال در کاربردهای پزشکی با استفاده از این حامل‌ها
می‌توان مواد دارویی را با دقت بسیار به محل مورد نظر رسانده و اثر آنها را
نیز کنترل کرد.
 

یکی از خواص ویژه‌ی این حامل‌ها ساختار
داخلی آنها با حفرات بی‌شمار و به‌دقت چیده‌شده‌ای است که می‌توانند با
انواع مختلف مولکو‌ل‌های مهمان پر شوند. این درجه از نظم و ترتیب در مقیاس
نانو می‌تواند به خواص شگفت‌انگیزی در مواد حاصله منجر شود که به تنهایی با
مولکول‌های مهمان قابل دستیابی نیستند.

نتایج این مطالعه به تفصیل در مجله‌ی Advanced Materials منتشر شده‌است.