ارائه‌ی دستگاهی برای شناسایی سریع‌تر دی‌ان‌ای در صحنه‌ی جرم

پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا موفق به ارائه‌ی دستگاهی شدند که قادر است فرایند تهیه‌ی پروفایل از دی‌ان‌ای را در مدت ۳ ساعت انجام دهد. پیش از این ۸ ساعت زمان برای این کار لازم بود. این روش می‌تواند اطلاعات زیادی را در صحنه‌ی جرم در اختیار بازپرسان جنایی قرار دهد.

پژوهشگران آمریکایی تراشه‌ای ساخته‌اند که
می‌تواند در کمتر از ۳ ساعت پروفایل دی‌ان‌ای را سر صحنه‌ی جرم ارائه کند.
با روش‌های فعلی، باید تا ۸ ساعت منتظر نتیجه بود. استفاده از این تراشه
می‌تواند این فرایند را تسریع کند؛ اما قرار دادن همه‌ی مراحل در یک تراشه
بسیار دشوار بود؛ به طوری که تا پیش از محقق نشده بود. ریچارد ماتیز و
همکارانش از دانشگاه کالیفرنیا با همکاری دادگستری آمریکا موفق به ارائه‌ی
روشی شدند که قابل حمل بوده، می‌تواند فرایند تست دی‌ان‌ای را در صحنه‌ی
جرم تنها با یک تراشه انجام دهد.

فرایند تهیه‌ی پروفایلی از دی‌ان‌ای شامل مراحل زیر است: خالص‌سازی
دی‌ان‌ای، تکثیر آن(تهیه‌ی چندین کپی از آن و آنالیز مقادیر کمی از آن)،
پاکیزه‌سازی دی‌ان‌ای و شناسایی.
 

دستگاه جدید تمام مراحل فوق را انجام می‌دهد.
در این دستگاه، دی‌ان‌ای روی دانه‌های حاوی پوشش پروتئین مغناطیسی گیر
افتاده، سپس به‌سوی یک رآکتور زنجیره‌ای پلیمراز(PCR) هدایت می‌شود. در این
مرحله دی‌ان‌ای تکثیر و روی آن برچسب‌های فلورسانس قرار داده می‌شود. دی‌ان‌ای
برچسب‌خورده به‌سوی یک ژل هدایت شده، درون ژل یک نوار باریک تشکیل می‌دهد.
سپس این ترکیب به درون یک ستون تزریق شده که در آن ترکیبات مختلف از هم جدا
شده و پروفایل دی‌ان‌ای شکل می‌گیرد.

این گروه تحقیقاتی دو نمونه‌ی مختلف از بزاق دهان را به درون این دستگاه
تزریق کرده که پس از گذشت ۳ ساعت دو پروفایل به‌وسیله‌ی دستگاه ارائه شد.

به اعتقاد ماتیز، این روش بسیار مؤثر بوده؛ به نحوی که تنها ۱۰ درصد از
ماده‌ی اولیه‌ای را که روش‌های پیشین نیاز داشتند، لازم دارد. در این روش
امکان استفاده از هر مولکولی وجود دارد که با این کار می‌توان اطلاعات
ارزشمندی را در اختیار بازپرس در صحنه‌ی جرم قرار داد، کاری که پیش از این
امکان‌پذیر نبوده‌است. از آنجا که دانشمندان دادگستری باید در دادگاه حاضر
شده، از نتایج بررسی‌های خود دفاع کنند، باید روشی با کیفیت بالا و قدرتمند
برای پژوهش‌های جنایی خود داشته باشند. به اعتقاد یکی از متخصصان این حوزه،
روش ارائه‌شده در این پروژه بسیار جالب بوده و گامی به‌سوی فرایند شناسایی
دی‌ان‌ای با استفاده از یک تراشه است.