استفاده از چارچوب‌های آلی فلزی(MOFs) در پزشکی

چارچوب‌های آلی فلزی(MOFs) ترکیباتی هستند که برای رهاسازی مواد از آنها استفاده می‌شود. مشکل موجود در به‌کارگیری این مواد، دشواری در کنترل آنهاست. اخیراً یک گروه تحقیقاتی در دانشگاه صنعتی درسدن، موفق به ارائه‌ی MOF ‌های مغناطیسی شده‌اند که با استفاده از یک میدان مغناطیسی خارجی قابل کنترل هستند.

چارچوب‌های آلی فلزی(MOFs) ترکیباتی هستند
که برای رهاسازی مواد از آنها استفاده می‌شود. مشکل موجود در به‌کارگیری
این مواد، دشواری در کنترل آنهاست. اخیراً یک گروه تحقیقاتی در دانشگاه
صنعتی درسدن، موفق به ارائه‌ی MOF ‌های مغناطیسی شده‌اند که با استفاده از
یک میدان مغناطیسی خارجی قابل کنترل هستند.

دانشمندان آلمانی موفق شدند نانومواد مغناطیسی را درون چارچوب‌های آلی
فلزی(MOFs) کپسوله کنند. این چارچوب‌های آلی فلزی می‌توانند داروها را در
میان خود گرفته و هنگام اعمال میدان مغناطیسی، آنها را آزاد کنند.

استفان کاسکل از دانشگاه صنعتی درسدن در آلمان، به همراه همکارانش موفق
شدند این MOF ‌های مغناطیسی را با قرار دادن ذرات سوپرپارامغناطیس اکسید
آهن درون کربوسیلات MOF ‌تهیه کنند. مارتین لوح، یکی از اعضای این گروه می‌گوید
که مولکول‌های کربوکسیلات موجب پایداری و فعال شدن نانوذرات می‌شود.

این گروه تحقیقاتی درون این MOF‌‌‌ها داروی ایبوروفین قرار داده و توانستند
با اعمال میدان مغناطیسی خارجی این دارو را به‌صورت کنترل‌شده‌ای آزاد کنند.
میدان مغناطیسی موجب گرم شدن مواد مغناطیسی درون MOF ‌ شده و در نهایت موجب
ترکیدن آن و رهاسازی مواد درون MOF ‌ می‌شود.
 

MOF‌‌های حاوی مواد مغناطیسی پیش از این
ساخته شده بودند؛ اما کنترل آنها کار دشواری بوده‌است. گروه تحقیقاتی کاسکل
موفق به ساخت MOF‌‌‌های مغناطیسی شده که به‌راحتی از بیرون قابل کنترل
هستند. میدان مغناطیسی به‌راحتی می‌توانند به درون پوست انسان نفوذ و دارو
را از درون MOF ‌ها آزاد کنند، چنین سیستمی همینک در بازار وجود دارد. با
این حال پیش از استفاده از MOF ‌در بدن انسان باید آزمون‌ها سنجش سمیت در
آنها انجام شود.

به اعتقاد لوح، افزایش پایداری فرایندهای پزشکی و صنعتی برای آینده بسیار
حائز اهمیت است، از این رو MOF‌های عامل‌دار مغناطیسی می‌توانند به‌عنوان
واحدهای سازنده در این مسیر قلمداد شوند.

کریستین سره، متخصص جامدات متخلخل از دانشگاه ورسالیس فرانسه، می‌گوید که
نانو MOF‌ها می‌توانند در آینده‌ی نزدیک برای رهاسازی داروها مورد استفاده
قرار گیرند. MOF‌های مغناطیسی به‌عنوان ابزاری جدید در حوزه‌ی MOF‌های
زیست‌پزشکی مورد استفاده قرار خواهند گرفت.