درمان تومورها با کمک نانوپف فیل طلایی

پژوهشگرانی از دانشگاه ایالت جکسون با استفاده از یک فرآیند دو مرحله‌ای که نانوذرات طلایی شبیه به هسته پف فیل خلق می‌کند، توانستند نانوذراتی بسازند که قادر به آشکارسازی تعدادی به اندکی ۵۰ سلول پروستات بدخیم هستند و نقش یک چاقوی جراحی گرمایی در کشتن این سلول‌ها بازی می‌کنند. علاوه براین، سیگنال نوری تولید شده بوسیله این نانوذرات با کشته شدن سلول‌ها کاهش می‌یابد و همین امر می‌تواند وسیله‌ای برای ردگیری پاسخ سلول‌های تومور پروستات به درمان گرمایی باشد.

پژوهشگرانی از دانشگاه ایالت جکسون با
استفاده از یک فرآیند دو مرحله‌ای که نانوذرات طلایی شبیه به هسته پف فیل
خلق می‌کند، توانستند نانوذراتی بسازند که قادر به آشکارسازی تعدادی به
اندکی ۵۰ سلول پروستات بدخیم هستند و نقش یک چاقوی جراحی گرمایی در کشتن
این سلول‌ها بازی می‌کنند. علاوه براین، سیگنال نوری تولید شده بوسیله این
نانوذرات با کشته شدن سلول‌ها کاهش می‌یابد و همین امر می‌تواند وسیله‌ای
برای ردگیری پاسخ سلول‌های تومور پروستات به درمان گرمایی باشد.

 

 

خود این نانوذرات بعد از سنتز برای بدن سمی
خواهند بود، ولی این پژوهشگران از این مولفه سمی برای اتصال آپتامرهای
هدفگیری‌کننده تومور و پادتن‌های تک کلونه به ساختارهای طلایی پف فیل-گونه
استفاده کرده‌اند. این نانوذرات هنگامی که تحت تابش قرار می‌گیرند، می‌توانند
نوری با فرکانس متفاوت گسیل کنند که با استفاده از طیف‌سنجی رامان تقویت
شده – سطحی (SERS) قابل آشکارسازی است. این نانوذرات در نقش عامل‌های
تصویربرداری SERS آنقدر کارآمد هستند که می‌توانند بعد از پیوند خوردن به
خوشه‌هایی که شامل فقط ۵۰ سلول هستند، سیگنال نوری قابل آشکارسازی تولید
کنند و این عمل بخاطر این حقیقت است که این نانوذرات به شکل خوشه‌هایی درمی‌آیند
که می‌توانند نقاط داغ در تصویر SERS تولید کنند.

این نانوذرات طلا به محض اینکه به سلول‌های سرطانی پروستات پیوند بخورند،
می‌توانند نور را جذب کرده و آن را به گرما تبدیل کنند و دمای موضعی را به
oC 48 افزایش دهند که برای کشتن سلول‌های توموری که به آن وصل شده‌اند،
کافی است. در طول این آزمایش، این پژوهشگران پی بردند که با کشته شدن سلول‌های
تومور شدت سیگنال SERS کاهش پیدا می‌کند. مطالعات بیشتر نشان می‌داد که یک
همبستگی خطی و مستقیم بین تعداد سلول‌های کشته شده و کاهش شدت سیگنال وجود
دارد و می‌توان از این نوع اندازه‌گیری در ارزیابی اثر درمانی معالجات
فوتوگرمایی استفاده کرد.

این پژوهشگران جزئیات نتایج کار تحقیقاتی خود را در مقاله‌ای تحت عنوان “تشخیص
هدفگیری شده براساس نانو پف فیل طلا، معالجه نانودرمانی، و پایش درجای پاسخ
درمان سلول‌های سرطانی پروستات با استفاده از طیف‌سنجی رامان تقویت شده
سطحی” در مجله‌ی Journal of the American Chemical Society منتشر کرده‌اند.