کاربردهای فناوری‌نانو در تولیدکاغذ

«میکرو و فناوری‌نانو در تولید کاغذ»، عنوان کتابی است که توسط دکتر ماهندرا پاتل (Mahendra Patel) از کشور هندوستان، نوشته شده است.

«میکرو و فناوری‌نانو در تولید کاغذ»، عنوان کتابی است که توسط دکتر ماهندرا پاتل (Mahendra
Patel) از کشور هندوستان، نوشته شده است. این کتاب، در نوع خود اولین کتابی است که
در زمینه کاربردهای فناوری‌نانو در تولید کاغذ نوشته شده است. کتاب جدید در ۵۳۰
صفحه و ۳۷ فصل، در ۵ بخش نوشته شده است. بخش اول حاوی مفاهیم پایه، اصطلاحات و
آخرین پیشرفت‌های فناوری‌نانو بوده که برای آشنایی هرچه بیشتر خوانندگان مبتدی و
پیشرفته، طراحی و تدوین شده است. همچنین این بخش، اثرات و کاربردهای عمومی علم و
فناوری‌نانو را در صنایع مختلف، بررسی کرده است.

بخش ۲، کاربردهای فناوری‌نانو را در مواد خام و مراحل مختلف تولید کاغذ پوشش داده
است. بخش ۳، کاربردهای فناوری‌نانو را در بسته‌بندی، چاپ و کاغذهای خاص ارائه کرده
است. بخش ۴ دربرگیرنده کاربردهای فناوری‌نانو در تکنیک‌های تولید و مسائل زیست‌محیطی
و انرژی است. در نهایت در بخش پنجم، آخرین پیشگامی‌های تحقیق و توسعه در زمینه
فناوری‌نانو و آینده این حوزه نوظهور، بررسی و تجزیه و تحلیل شده است.

کتاب مذکور، به عنوان مرجع استفاده از فناوری‌نانو در زمینه‌هایی نظیر فناوری کاغذ
و خمیر تدوین شده است. بخش‌های مربوط به محصولات جنگلی، چاپ و بسته‌بندی، برای
خوانندگان حوزه‌های مختلف بسیار مثمرثمر است. کتاب جدید می‌تواند به‌عنوان کتاب
درسی در زمینه آموزش و تحقیقات فناوری‌نانو استفاده شود.

این کتاب به قیمت ۱۴۰ دلار از طریق
نشانی  قابل
خریداری است.