تعیین ساختار سه بعدی اتمی نانوذرات

دانشمندان در سوئیس توانسته‌اند برای اولین بار اندازه‌گیری ساختار اتمی نانوذرات منفرد را مدیریت کنند. این تکنیک می‌تواند به درک بهتر خواص نانوذرات در آینده کمک کند.

دانشمندان در سوئیس توانسته‌اند برای اولین
بار اندازه‌گیری ساختار اتمی نانوذرات منفرد را مدیریت کنند. این تکنیک
می‌تواند به درک بهتر خواص نانوذرات در آینده کمک کند.

خواص فیزیکی و شیمیایی نانوذرات بوسیله ریخت‌شناسی سه‌بعدی واقعی‌شان
(ساختار اتمی و بویژه اجزاء سطحی‌شان) تعیین می‌شوند. اکنون در یک مطالعه
انجام شده بوسیله دانشمندان در Empa، ساختار سه بعدی نانوذرات منفرد بصورت
موفقیت‌آمیزی در سطح اتمی تعیین شده است. این تکنیک جدید می تواند به بهبود
درک مشخصه‌های نانوذرات از جمله سمیت و واکنش‌پذیری‌شان، کمک کند.
 

برای اولین بار، دانشمندان موفق شدند که چیدمان فضایی واقعی هر کدام از اتم‌های
منفرد را در یک نانوذره تعیین کنند. در این شکل، کره‌های زرد اتم‌هایی هستند که
نانوذره نقره را تشکیل می‌دهند.
این پژوهشگران برای مطالعه نانوذرات نقره
با تکنیک میکروسکوپ الکترونی، این نانوذرات را در یک ماتریس آلومینیومی
تولید کردند. این ماتریس قراردهی این نانوذرات با جهت‌های بلوری مختلف در
معرض پرتوی الکترونی را آسان می‌کند، ضمن اینکه این نانوذرات را از صدمه
دیدن بوسیله پرتوی الکترونی محافظت می‌کند. نیاز اصلی این مطالعه میکروسکوپ
الکترونی ویژه‌ای بود که حداکثر دقتی کمتر از ۵۰ پیکومتر دارد. قطر یک اتم
حدود یک آنگستروم (۱۰۰ پیکومتر) است.

برای حفاظت بیشتر از نمونه و همچنین گرفتن تصاویری با دقت اتمی، در این
میکروسکوپ الکترونی از ولتاژ شتاب‌دهنده‌ی کوچکی در حد ۸۰ کیلوولت استفاده
شد. بطور معمول این نوع میکروسکوپ با دقت اتمی که تعداد کمی از آنها در
جهان وجود دارد، با ولتاژی بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلوولت کار می‌کند.

بر اساس تصاویر این میکروسکوپ الکترونی، پژوهشگران مذکور مدل‌هایی طراحی
کردند که این تصاویر را برجسته کرده، بطوری که چیدمان اتم‌ها را قابل تصور
می‌کنند: تصاویر پالایش شده، این امکان را فراهم می‌کنند که اتم‌های نقره
منفرد با جهت‌های بلوری مختلف، قابل شمارش شوند.

برای بازسازی سه بعدی چیدمان اتمی در این نانوذره، این پژوهشگران از علم
پرتونگاری مقطعی استفاده کردند و ساختار اتمی این نانوذره را بر اساس یک
الگوریتم ریاضی ویژه بازسازی کردند. فقط دو تصویر برای بازسازی این نانوذره
که شامل ۷۸۴ اتم بود، مناسب بودند.

این روش را برای مثال می‌توان جهت تعیین مشخصه‌های نانوذرات دوپ‌شده
استفاده کرد. همچنین آن را می‌توان برای تعیین اینکه روی سطح نانوذراتی که
اثر کاتالیستی دارند، چه پیکربندی‌های اتمی فعال می‌شود؛ استفاده کرد.

جزئیات نتایج این تحقیق در مجله‌ی Nature منتشر شده است.