اختلال ۲۴ ساعته درعملکرد پایگاه‌‌ اینترنتی ستاد‌ توسعه فناوری‌نانو

بدین‌وسیله به اطلاع کاربران محترم پایگاه‌های اینترنتی ستاد توسعه فناوری نانو می‌رساند؛ به دلیل انجام برخی امور فنی مربوط به بروز رسانی و پشتیبان‌گیری از سرورهای ستاد توسعه فناوری نانو، تمامی سایت‌های این مجموعه از ساعت ۱۹ روز پنجشنبه ۸ اردیبهشت‌ماه، به مدت ۲۴ ساعت از دسترس خارج خواهند بود.

ایجاد اختلال ۲۴ ساعته در عملکرد پایگاه‌های اینترنتی ستاد توسعه فناوری نانو

بدین‌وسیله به اطلاع کاربران محترم پایگاه‌های اینترنتی ستاد توسعه فناوری نانو می‌رساند؛ به دلیل انجام برخی امور فنی مربوط به بروز رسانی و پشتیبان‌گیری از سرورهای ستاد توسعه فناوری نانو، تمامی سایت‌های این مجموعه از ساعت ۱۹ روز پنجشنبه ۸ اردیبهشت‌ماه، به مدت ۲۴ ساعت از دسترس خارج خواهند بود.

 

پیشاپیش از وقفه به وجود آمده در خدمات‌رسانی پایگاه‌های اینترنتی ستاد توسعه فناوری نانو پوزش می‌طلبیم.