فرآیند نمک ‌زدایی جدید با نانولوله‌های کربنی

پژوهشگران در آمریکا با استفاده از نانولوله‌های کربنی، فرآیند نمک‌زدایی سریع، بهتر و ارزانی ارائه کرده‌اند. در این فرآیند با تثبیت کردن نانولوله‌های کربنی در خلل و فرج یک غشاء، معماری جدید بی‌نظیری برای فرآیند نمک‌زدایی غشایی ارائه می‌شود.

پژوهشگران در آمریکا با استفاده از
نانولوله‌های کربنی، فرآیند نمک‌زدایی سریع، بهتر و ارزانی ارائه کرده‌اند.
در این فرآیند با تثبیت کردن نانولوله‌های کربنی در خلل و فرج یک غشاء،
معماری جدید بی‌نظیری برای فرآیند نمک‌زدایی غشایی ارائه می‌شود.

سامنات میترا، یکی از این پژوهشگران، گفت” متاسفانه روش نمک‌زدایی غشایی
کنونی برای استفاده در مناطق مسکونی که نیاز به آب آشامیدنی دارند، خیلی
گران است. به طور کلی، این فرآیند فقط در صنعت که گرمای اتلافی بدون هزینه
در دسترس است، استفاده می‌شود. با این حال، ما امید داریم که فرآیند جدید
ما منجر به تهیه آب آشامیدنی تمیز شود.

 فرآیند غشایی کنونی دارای معایبی است.
این فرآیند پرهزینه است و یافتن غشایی که به طور مناسب و مؤثر کار کند، می‌تواند
مشکل باشد. میترا گفت:”بزرگ‌ترین چالش در این زمینه یافتن غشاءهای مناسبی
است که بتوانند جریان بخار آب بالایی از خود عبور دهند، اما از عبور نمک
جلوگیری کنند.”

اکنون این پژوهشگران در فرآیند جدید خود، با تثبیت نانولوله‌های کربنی در
خلل و فرج، غشاء بهتری ایجاد کرده‌اند. این معماری جدید نه تنها میزان عبور
بخار آب را افزایش می‌دهد، بلکه از گرفتگی خلل و فرج غشاء بوسیله آب مایع
جلوگیری می‌کند. نتایج آزمایش‌ها نشان می‌دهند که هم میزان تولید آب
آشامیدنی به شدت افزایش می‌یابد و هم مقدار نمک موجود در آب تولید شده به
طور قابل‌توجهی کاهش می‌یابد. میترا گفت: این پیشرفت چشمگیری است که ما
مفتخر به انتشار آن هستیم.

مزیت دیگر این است که این فرآیند جدید می‌تواند تقطیر غشایی را در دمای
نسبتا پایین‌تر، دبی جریان آب بیشتر و غلظت نمک بالاتر تسهیل کند. در
مقایسه با یک غشاء ساده، با استفاده از این فرآیند تقطیر غشایی جدید می‌توان
در دمای پایین‌تر ۲۰ درجه سلسیوس به همان سطح از کاهش نمک رسید، در حالی که
دبی جریان آب ۶ برابر بزرگ‌تر است.

میترا گفت: “مجموعه این مزایا می‌تواند منجر به فرآیند سبزتری شود که می‌تواند
تقطیر غشایی را تبدیل به فناوری کند که قادر به رقابت با فناوری‌های نمک‌زدایی
موجود باشد و ما امید داریم که بتوانیم برای مکان‌های که نیاز دارند، آب
آشامیدنی تهیه کنیم.”

این پژوهشگران جزئیات نتایج کار تحقیقاتی خود را تحت عنوان “نمک‌زدایی آب
با استفاده از تقطیر غشایی تقویت شده با نانولوله کربنی” در مجله‌ی Applied
Materials & Interfaces منتشر کرده‌اند.