سطوح نانومقیاس رشد سلول‌های پوستی را تقویت می‌کنند

پژوهشگرانی از دانشگاه براون سطوح نانومقیاسی برای مواد کاشته شده کشف کرده‌اند که از خطوط پوست طبیعی تقلید می‌کنند. بعلاوه، این سطوح سلول‌های پوستی را به خود جذب می‌کنند که نشان می‌دهد، می‌توانند یک مانع طبیعی در برابر حملات باکتریایی ایجاد کنند. همچنین این گروه، یک زنجیره مولکولی ساخته است که اجازه می‌دهد سطح یک کاشت با پروتئین‌های رشددهنده سلول پوستی پوشانده شود که باعث شتاب بیشتر در رشد پوست می‌گردد.

پژوهشگرانی از دانشگاه براون سطوح
نانومقیاسی برای مواد کاشته شده کشف کرده‌اند که از خطوط پوست طبیعی تقلید
می‌کنند. بعلاوه، این سطوح سلول‌های پوستی را به خود جذب می‌کنند که نشان
می‌دهد، می‌توانند یک مانع طبیعی در برابر حملات باکتریایی ایجاد کنند.
همچنین این گروه، یک زنجیره مولکولی ساخته است که اجازه می‌دهد سطح یک کاشت
با پروتئین‌های رشددهنده سلول پوستی پوشانده شود که باعث شتاب بیشتر در رشد
پوست می‌گردد.

توماس وبستر و همکارانش ممکن است به فرمول صحیحی برای ممانعت از مهاجرت
باکتریایی دست یافته باشند. این گروه دو روش را گزارش می‌کند که در آن سطح
کاشت‌های تیتانیومی برای افزایش رشد سلول‌های پوستی اصلاح می‌شود و از این
طریق یک لایه پوستی طبیعی ایجاد شده و فضایی که افزاره در داخل بدن کاشته
می‌شود، مهر و موم می‌گردد. این پژوهشگران همچنین یک زنجیره مولکولی ساخته‌اند
که پروتئین‌های رشد پوستی را روی کاشت ترشح می‌کند تا باعث تسریع رشد پوست
شود.

سطوح نانولوله‌ای: آندیزه کردن سطح تیتانیومی یک کاشت جراحی، چپ، سطح زبری از
نانولوله‌ها بدست می‌دهد که باعث کلونه شدن سریع‌تر سلول‌های پوستی می‌شود.
در رهیافت نخست، این دانشمندان یک باریکه
الکترونی بر روی پوشش تیتانیومی در نیم‌پایه (قسمتی از کاشت که در داخل
استخوان فرو می‌رود) تابانده و ناحیه‌ای شامل تپه‌های ۲۰ نانومتری ایجاد
کردند. این تپه‌ها نقش خطوط پوست را بازی می‌کنند و موجب کلونه شدن سلول‌های
پوستی در سطح و رشد مضاعف کراتینوسیت، یا همان سلول‌های پوستی، می‌شوند.

وبستر می‌دانست که چنین سطحی، که دارای زبری نانومقیاس است، می‌تواند برای
رشد مجدد سلول‌های استخوان و غضروف به‌کار رود، ولی او در موفق بودن آنها
در رشد سلول‌های پوستی نامطمئن بود.

رهیافت دوم، که آندیزه کردن نامیده می‌شود، شامل فروکردن نیم‌پایه در اسید
هیدروفلوئوریک و دادن یک شوک جریان الکتریکی به آن می‌شد. این امر باعث می‌شد
که اتم‌های تیتانیوم موجود در سطح نیم‌پایه بسرعت به اطراف حرکت کنند و سپس
به‌صورت ساختار لوله‌ای توخالی عمود بر سطح نیم‌پایه گردهم آیند. مثل وضعیت
نانوپه‌ها، سلول‌های پوستی بسرعت در این سطوح نانولوله‌ای کلونه می‌شوند.

در تست‌های آزمایشگاهی، این پژوهشگران از دو برابر شدن چگالی سلول‌های
پوستی بر روی این سطوح کاشت در عرض پنج روز خبر می‌دهند.

جزئیات نتایج این پژوهش در مجله‌ی Journal of Biomedical Materials
Research A منتشر شده است.