تولید ابزاری جدید برای شناسایی مستقیم نشانگرهای سرطان

گروهی از محققان اسپانیایی با استفاده از نانوکانال‌ها یک روش سنجش ایمنی ابداع کرده‌اند که می‌تواند بدون نیاز به آماده‌سازی نمونه، پروتئین‌ها را در کل خون فیلتر کرده و شناسایی کند.

گروهی از محققان اسپانیایی با استفاده از نانوکانال‌ها یک روش سنجش ایمنی ابداع
کرده‌اند که می‌تواند بدون نیاز به آماده‌سازی نمونه، پروتئین‌ها را در کل خون
فیلتر کرده و شناسایی کند.

آربن مرکوچی یکی از محققان موسسه تحقیقات و مطالعات پیشرفته کاتالان (ICREA) می‌گوید:
«این اولین بار است که از نانوکانال‌ها برای شناسایی پروتئین‌های کل خون استفاده می‌شود.
حال یک ابزار ساده داریم که می‌تواند از نانوکانال‌ها به طور همزمان هم برای فیلتر
کردن و هم برای شناسایی پروتئین‌ها بهره ببرد».

 
 
این محققان نتایج کار خود را به صورت آنلاین در مجله Small منتشر کرده‌اند. آنها در
این مقاله توضیح داده‌اند که چگونه می‌توان از نانوکانال‌های مسدود شده با نانوذرات
طلا به‌عنوان ابزار ایمنی‌شناسی بهره برد.

مرکوچی می‌گوید: «ابزار ایمنی‌سنجی ما می‌تواند بدون نیاز به آماده‌سازی نمونه،
پروتئین‌های کل خون را فیلتر کرده و سپس شناسایی نماید. این کار با استفاده از
غشاهای نانوحفره‌ای یا نانوکانالی تغییر یافته با پادتن‌ها صورت می‌گیرد. رسانایی
این غشاها برای شناساگر اکسیداسیون-احیا (ردوکس) از طریق واکنش‌های ایمنی‌شناسی
اولیه و ثانویه با پروتئین‌ها و نانوذرات طلا تنظیم می‌شود».

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های بسترهای نانوحفره‌ای این است که می‌توانند به‌عنوان
فیلتر برای مولکول‌های زیستی بزرگ‌تر از قطر حفرات خود عمل کنند. این دانشمندان
همچنین دریافتند که می‌توان انسداد نانوحفرات با نانوذرات طلا را از طریق رسوب دادن
نقره بهبود بخشیده و بدین ترتیب انتشار شناساگر سیگنال‌دهنده را در طول کانال بیش
از پیش کاهش داد.

این پژوهشگران برای بررسی کارایی این ابزار از آن برای شناسایی نشانگر زیستی CA15-3
که مرتبط با سرطان سینه است، استفاده کردند. آنها توانستند ایمونوگلوبین و CA15-3
را به ترتیب با غلظت‌های ۵۰ ng mL-1 و۵۲ U mL-1 در شرایط مختلف شناسایی کنند.