استفاده از فناوری نانو در افزایش بازدهی پیل‌های سوختی

مهندسان دانشگاه ساندیگو با استفاده از کاتالیزورهایی از جنس نانوذرات دوفلزی موفق به افزایش بازدهی پیل‌های سوختی و تقویت عملکرد آنها شدند. آنها امیدوارند این روش به کاهش قیمت پیل‌های سوختی و گسترش کاربرد آنها بیانجامد.

مهندسان دانشگاه ساندیگو با استفاده از کاتالیزورهایی از جنس نانوذرات دوفلزی موفق
به افزایش بازدهی پیل‌های سوختی و تقویت عملکرد آنها شدند. آنها امیدوارند این روش
به کاهش قیمت پیل‌های سوختی و گسترش کاربرد آنها بیانجامد.

در حال حاضر بازدهی پیل‌های سوختی بسیار محدود است و برای آنکه استفاده از آنها به
لحاظ اقتصادی مقرون‌به‌صرفه باشد لازم است تا فرایندهای کاتالیستی آنهابهینه‌سازی
شود. به این منظور مهندسان دانشگاه ساندیگو اخیرا با استفاده از فناوری نانو موفق
به افزایش بازدهی پیل‌های سوختی و تقویت عملکرد آنها شدند. به این منظور آنها ابتدا
بارهای سطحی نانوذرات نقره را با استفاده از پلی الکترولیت‌هایی با بارهای مختلف
اصلاح کرده و سپس از آن به‌عنوان قالب‌هایی برای جابه‌جایی گالوانیک با طلا استفاده
کرده و به این ترتیب نانوذراتی دوفلزی تولید کردند که به‌دلیل برخورداری از خواص
ترکیبی، می‌تواند عامل مؤثری در جهت بهینه سازی عملکرد کاتالیست‌های پیل‌های سوختی
موجود به‌شمار آید. کاربرد این نانوذرات جدید موجب افزایش واکنش پذیری و انتخاب
پذیری کاتالیست‌ها شده است. در این ترکیب جدید نانوذرات با بار مثبت ساختارهای
پوسته‌ای توخالی دو فلزی را ایجاد می‌کنند و بارهای منفی هم ساختارهای دو فلزی
متخلخل و متراکم را به‌وجود می‌آورند.

حاصل تأثیر مشترک نانوذرات فلزی طلا و نقره آنها را در مجموع به کاتالیست بسیار
خوبی برای اکسیداسیون CO بدل می‌کند که می‌توان از آن در پیل‌های سوختی استفاده
نمود. توانایی سفارشی کردن شکل‌شناسی و ترکیب این نانوذرات به محققان این امکان را
می‌دهد که بتوانند در آینده نزدیک از آنها به‌عنوان نانوکاتالیست‌هایی برای واکنش‌های
دما پایین استفاده کنند.

محققان امیدوارند این روش جدید علاوه‌بر بهبودکارآئی و عملکرد پیل‌های سوختی موجب
کاهش بهای آن نیز شده و بشر را یک گام دیگر به توسعه پیشرفت‌های مربوط به پیل‌های
سوختی نزدیکتر کند به‌طوری‌که در آینده نه چندان دور با این روش بتوان باتری‌هایی
برای دستگاه‌های قابل حمل، ثابت و نیز باتری‌هایی برای کاربردهای مربوط به حمل و
نقل، وسایل الکترونیکی مصرفی، منبع تغذیه‌های خانگی و به‌ویژه وسایل نقلیه تولید
نمود. گفتنی است گزارشی از این تحقیق در همایش تحقیقاتی Research Expoon ارائه شده
است.