مولکول‌هایی که راه می‌روند و می‌جهند

طبق اظهارات پژوهشگرانی از هلند و ایرلند، مولکول‌های – دوپا – روی سطح گیرنده، پیاده‌روی می‌کنند، جست و خیز می‌کنند، و می‌پرند. آنها می‌گویند این یافته می‌تواند به ما در فهم کیفیت برهم‌کنش ویروس‌ها و باکتری‌ها با غشاهای سلولی کمک کند.

طبق اظهارات پژوهشگرانی از هلند و ایرلند،
مولکول‌های “دوپا” روی سطح گیرنده، پیاده‌روی می‌کنند، جست و خیز می‌کنند،
و می‌پرند. آنها می‌گویند این یافته می‌تواند به ما در فهم کیفیت برهم‌کنش
ویروس‌ها و باکتری‌ها با غشاهای سلولی کمک کند.

جوریان هوسکنز و همکارانش از دانشگاه تونته با استفاده از میکروسکوپ
فلورسانس نحوه پخش مولکول‌های رنگدانه‌ای دوپا بر روی یک سطح تک‌لایه‌ای
مربوط به مولکول‌های گیرنده “جای پا” بتا- سیکلودکسترین را مورد بررسی قرار
دادند. آنها مشاهده کردند که این مولکول‌ها بسته به اینکه در چه محیطی قرار
گرفته باشند، از سه مکانیزم متفاوت برای حرکت بر روی این سطح استفاده
می‌کنند.

اینکه کدام یک از این سه مکانیزم غالب است به رقابت گیرنده‌های آزاد (رنگ آبی) در
محلول بستگی دارد.
هوسکنز توضیح می‌دهد که این گروه تمام این
مولکول‌های رنگدانه را در یک انتهای این سطح قرار داد و باعث ایجاد یک
گرادیان غلظت شد. غلظت بالای مولکول‌های رنگدانه به این معنا بود که غلظت
کمی از سایت‌های آزاد گیرنده بر روی این سطح وجود دارد. او می‌گوید: “بیرون
از این ناحیه، سایت‌های آزاد بسیار زیادی وجود دارد. بنابراین شما یک نیروی
محرکه فعال بر اساس گرادیان سایت‌های آزاد گیرنده دارید که باعث حرکت سریع
مولکول‌ها به سمت نواحی خالی می‌شود. ” همچنین، این گروه از همان
مولکول‌های گیرنده برای افزودن به محلول پیرامون استفاده کرد تا باعث ایجاد
رقابت با گیرنده‌های سطحی شود.

هوسکنز توضیح می‌دهد که “پاهای” یک مولکول رنگدانه به‌طور نسبتا ضعیفی به
سطح پیوند می‌خورند، به‌همین خاطر به طور خود به خود در عرض چند میکروثانیه
جذب و آزاد می‌شوند. او می‌گوید: “در غیاب هر رقیبی، مشاهده شد که بیشتر
مولکول‌های رنگدانه در حال پیاده روی هستند، باین معنا که در یک زمان یکی
از پاها از سطح جدا می‌شود و سایت دیگری برای چسبیدن پیدا می‌کند، قبل از
اینکه پای دیگر بخواهد از سطح جدا شود. “

هنگامی که رقابت مولکول‌های گیرنده بتا- سیکلودکسترین آزاد شدید است یا
هنگامی که همه گیرنده‌های روی سطح توسط مولکول‌های دیگر پوشیده شوند، پاهای
مولکول‌های رنگدانه به گیرنده‌های آزاد در محلول چسبیده و سپس در محلول پخش
می‌شوند و در یک جای دیگر به سطح پیوند می‌خورند. او می‌گوید: “این همان
مکانیزم پرواز است.”

جزئیات نتایج این تحقیق در مجله‌ی Nat. Chem. منتشر شده است.