کارگاه‌های تخصصی SPM و TEM برای اعضای شبکه برگزار شد

شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو دو کارگاه آموزشی با عناوین «آموزش تخصصی دستگاه میکروسکوپ SPM» و «آماده‌سازی نمونه‌های بیولوژیک برای دستگاه TEM» را در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه سال جاری برگزار کرد. از جمله اهداف برگزاری این کارگاه‌های تخصصی می‌توان به ایجاد آشنایی بیشتر کارشناسان دستگاه‌های SPM و TEM کشور و افزایش ارتباط و ارتقای سطح دانش کارشناسان اشاره داشت.

کارگاه‌های تخصصی SPM و TEM برای اعضای شبکه برگزار شد

شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو دو کارگاه آموزشی با عناوین «آموزش تخصصی دستگاه میکروسکوپ SPM» و «آماده‌سازی نمونه‌های بیولوژیک برای دستگاه TEM» را در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه سال جاری برگزار کرد.

 

کارگاه آموزشی «آموزش تخصصی دستگاه میکروسکوپ SPM» با حضور اعضای کارگروه تخصصی دستگاه SPM در محل پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران و کارگاه آموزشی «آماده‌سازی نمونه‌های بیولوژیک برای دستگاه TEM» نیز با حضور کارشناسان آزمایشگاه‌های عضو کارگروه تخصصی میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)، در محل مرکز بیوفیزیک و بیوشیمی دانشگاه تهران (IBB) برگزار شد.

 

در این کارگاه‌های آموزشی، اعضای کارگروه‌های تخصصی دستگاه‌های SPM و TEM، از سراسر کشور حضور داشتند و به تبادل اطلاعات خود در زمینه کار با این دستگاه‌ها و بررسی مشکلات و موانع پیش آمده و ارائه راهکارهای پیشنهادی برای مقابله با مسایل، پرداختند. از جمله اهداف برگزاری این کارگاه‌های تخصصی می‌توان به ایجاد آشنایی بیشتر کارشناسان دستگاه‌های SPM و TEM کشور و افزایش ارتباط و ارتقای سطح دانش کارشناسان اشاره داشت.

 

عناوین و سرفصل‌های مباحث ارایه شده در این کارگاه‌ها عبارتند از:

 

کارگاه آموزش تخصصی دستگاه میکروسکوپ SPM

• تهیه تصویر از نمونه‌های خاص با میکروسکوپ STMو کاربرد آن در محیط‌های الکتروشیمیایی؛ مهندس صدیقه‌ صادق‌حسنی

• قابلیت‌های خاص دستگاه میکروسکوپ AFM و کاربردهای آن؛ مهندس مریم خسروی

 

کارگاه آموزشی آماده‌سازی نمونه‌های بیولوژیک برای دستگاه TEM

• آموزش مراحل آماده‌سازی نمونه‌ها؛ دکتر احمدیان و مهندس شفیعی‌زاده

 

گفتنی است، اعضای کارگروه تخصصی دستگاهی SPM، کارشناسان دستگاه‌های STM و AFM مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو هستند که در قالب یک کارگروه، برنامه‌های ارتقای علمی و بهبود کیفیت خدمات آزمایشگاهی را دنبال می‌کنند.