باتری جدید از اختلاف شوری آب، برق تولید می‌کند

هنگامی که آب شیرین رودخانه‌ها داخل دریا وارد می‌شود، اختلاف غلظت نمک منجر به یک تغییر در انتروپی می‌شود. پژوهشگران در آمریکا با کمک فناوری‌نانو باتری ساخته‌اند که از اختلاف انتروپی، توان تولید می‌کند. پی‌چو و همکارانش با استفاده از الکترودهای نقره‌ای و نانومیله‌های دی‌اکسید منگنز، از این اختلاف انتروپی، انرژی را با راندمان ۷۵درصد استخراج می‌کند.

هنگامی که آب شیرین رودخانه‌ها داخل دریا
وارد می‌شود، اختلاف غلظت نمک منجر به یک تغییر در انتروپی می‌شود.
پژوهشگران در آمریکا با کمک فناوری‌نانو باتری ساخته‌اند که از اختلاف
انتروپی، توان تولید می‌کند. پی‌چو و همکارانش با استفاده از الکترودهای
نقره‌ای و نانومیله‌های دی‌اکسید منگنز، از این اختلاف انتروپی، انرژی را
با راندمان ۷۵درصد استخراج می‌کند.

چو می‌گوید که آنها نشان داده‌اند که این ایده را واقعا می‌توان عملی کرد.
گروه تحقیقاتی چو تخمین می‌زند که اگر این فناوری در همه دریاهای جهان
استفاده شود، انرژی تجدید‌پذیری برابر با بطور تقریبی ۲ تریلیون وات (یعنی
حدود ۱۳ درصد مصرف کل جهان) تولید می‌کند.

با این باتری می‌توان از اختلاف انتروپی، توان تولید کرد.
تولید توان بر اساس انتروپی قبلاً انجام
شده است، اما بهترین روشی که امروزه استفاده می‌شود، جداسازی آب دریا و آب
تازه با غشاء است که در آن یون‌ها در سرتاسر غشاء مهاجرت می‌کنند و جریان
الکتریسیته تولید می‌کنند. در روش این محققان، انرژی از اختلاف غلظت بین دو
محلول با ذخیره کردن آن به صورت شیمیایی در باتری، استخراج می‌شود.

برت هامیلرز، رئیس گروه انرژی تجدیدپذیر در دانشگاه واگنینگن در هلند، می‌گوید:”
مزیت بزرگ فناوری مذکور این است که آن نیاز به هیچ غشایی ندارد، اما به
الکترودهایی با سطح ویژه بزرگ نیاز دارد.” چو می‌گویدکه الکترود نانومیله‌ای
آنها سطح ویژه بزرگی دارد. این باتری طی حرکت‌های یون‌های سدیم و کلر به
داخل و خارج شبکه بلوری این الکترودها، انرژی را استخراج می‌کند.این باتری
در آب دریا هنگامی که یون‌های کلر بوسیله الکترود نقره و یون‌های سدیم
بوسیله الکترود دی‌اکسید منگنز گرفته می‌شوند، تخلیه می شود. این یون‌ها
هنگامی که این باتری در آب تازه شارژ می‌شود، رها می‌شوند.

به دلیل غلظت یونی بالاتر در آب دریا، انرژی الکتریکی تخلیه‌شده بزرگ‌تر از
انرژی مورد نیاز برای شارژ این باتری است. چو می‌گوید که در حقیقت دلیل
اینکه ما می‌توانیم این انرژی را بدست آوریم این است که الکترولیت را تغییر
می‌دهیم. در روش این پژوهشگران، هزینه‌ها به دلیل عدم نیاز به غشاء بسیار
کم‌تر از دیگر روش‌ها است.

چو که به دلیل راندمان بالای این باتری هیجان زده شده است، امید دارد که با
بهینه کردن مواد الکترودی، به راندمان بالاتری برسند. او می‌گوید: اگر ما
دو الکترود را بهم نزدیک کنیم، فکر می‌کنم که بتوانیم به راندمان حدود ۸۵
درصد برسیم.

جزئیات نتایج این تحقیق در مجله‌ی Nano Letters منتشر شده است.