تجهیز آزمایشگاه مرکزی دانشگاه اصفهان به دستگاه XRR

به گزارش شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو، آزمایشگاه مرکزی دانشگاه اصفهان، قابلیت بازتاب‌سنج پرتو ایکس (X-ray reflectivity) را به دستگاه پراش پرتو ایکس (XRD) این آزمایشگاه، اضافه کرد. با استفاده از این دستگاه می‌توان انواع لایه‌های سیال، بی‌شکل، بلور یا ترکیبات فلزی روی زیرلایه‌های شیشه‏ای، فلزی، نیمه‌هادی یا مایع را بررسی و مطالعه نمود.

تجهیز آزمایشگاه مرکزی دانشگاه اصفهان به دستگاه XRR

به گزارش شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو، آزمایشگاه مرکزی دانشگاه اصفهان، قابلیت بازتاب‌سنج پرتو ایکس (X-ray reflectivity) را به دستگاه پراش پرتو ایکس (XRD) این آزمایشگاه، اضافه کرد. با استفاده از این دستگاه می‌توان انواع لایه‌های سیال، بی‌شکل، بلور یا ترکیبات فلزی روی زیرلایه‌های شیشه‏ای، فلزی، نیمه‌هادی یا مایع را بررسی و مطالعه نمود.

 

مرضیه اکبری، کارشناس دستگاه XRR آزمایشگاه مرکزی دانشگاه اصفهان، در گفتگو با خبرنگار ستاد توسعه فناوری نانو، از جمله ویژگی‌های این دستگاه را سنجش ضخامت لایه‌های نازک، ناهمواری‌های سطح بیرونی و سطوح بین‌لایه‌ای، میزان اکسید شدن سطوح و اندازه‌گیری زاویه حد برشمرد و افزود: «دستگاه بازتاب سنج پرتو ایکس به دستگاه پراش پرتو ایکس (XRD) اضافه می‌شود و به صورت مستقل به تعیین مشخصات نمونه می‌پردازد».

 

لازم به ذکر است، آزمایشگاه مرکزی دانشگاه اصفهان به عنوان یکی از اعضای شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو، خدمات آزمایشگاهی متنوعی در زمینه دستگاه‌های XRD، XRF، CHNS، HPLC، NMR، STM، SC-XRD، UV/Vis و FT-IR به محققین و پژوهشگران ارایه می‌کند. علاقمندان می‌توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو از جزئیات چگونگی استفاده از خدمات این شبکه و آزمایشگاه‌های عضو آن، آگاه شوند.